Week 18, 2017.

Ook deze week zal er geen repetitie zijn vanwege de dodenherdenking op donderdag 4 mei. Dat geeft ons allemaal weer even de tijd en rust om ons bezig te houden met het van buiten leren van “Sammy’ en ‘When I’am Sixty-Four’ want 11 mei moeten we er klaar voor zijn.

Verder een paar dingen die we graag even willen delen met jullie.
Allereerst is hier een berichtje van Monique over Maria:
Zoals jullie al weten is Maria Renkens vorige week acuut geopereerd aan de blindedarm.
Maria ligt nog in het ziekenhuis in Venlo. Er hebben zich complicaties voorgedaan en ze moet jammergenoeg nog in het ziekenhuis blijven.
Ze houdt de moed erin, maar kan wel wat ondersteuning gebruiken!
Namens haar veel groeten aan iedereen!

Monique en Chris hebben aan Bert Wolf op dinsdagmorgen een ‘dankjewel bezoek’ gebracht om hem te bedanken voor zijn tijd als lid en werk als penningmeester voor het Kemmerekoor. Wij werden hartelijk ontvangen. Met zijn gezondheid gaat het wisselend maar toch redelijk. Gezellig hebben we verder gesproken over zijn tijd bij het koor waarbij zijn solo tijdens het kerstconcert in Lottum en Wanssum in 2012 toch wel een hoogtepunt was. Maar ook over vroegere jaren toen hij bij het Nijmeegs Mannenkoor zong en ook wel als solist. Heel enthousiast vertelde hij over zijn zanglessen bij Dorris van de Meerendonk in Horst en over de CD die er van hem als solist is gemaakt met Von Reijnders als pianiste. Vanzelfsprekend werden we erg benieuwd en vol trots liet hij ons genieten van zijn zangkwaliteiten als solist bas/bariton en ook van enkele duetten met Dorris. Beiden kregen we een kopie van deze CD genoemd: ‘Liederen en Aria’s’. Op www.youtube.com is hij ook te beluisteren; beslist een aanrader. Zoek op: ‘Bert Wolf’ en je kunt zelf genieten van zijn mooie, bekwame zang , zijn warme stem waarmee hij bekende en minder bekende liederen en aria’s zingt. Bert, nogmaals bedankt voor de ontvangst en fijn dat je lid was van het Kemmerekoor en alles wat je er voor hebt gedaan.

Dan heeft het bestuur vrijdagmiddag haar bestuursvergadering gehouden. Dymph zal hiervan zoals gebruikelijk nog een verslag sturen. Verdere mededelingen voor de komende tijd volgen tijdig via deze nieuwsbrief.

Week 17, 2017.

Voor het begin van de repetitie had Monique de vervelende mededeling dat Maria Renkens in het ziekenhuis is opgenomen. Daarom waren er ook enkele medereizigsters uit Venray niet. Wij wensen haar goede beterschap.

Geert merkte na het inzingen op dat hij meerdere positieve reacties heeft gekregen over het zingen in de hoogmis van Pasen en dat ’t koor een belangrijk aandeel had in deze sfeervolle dienst. Maar zoals een kritisch dirigent betaamt waren er toch ook enkele puntjes die niet helemaal goed ‘uit de verf kwamen’. Zulke opmerkingen horen er bij; ze zijn voor het koor leermomenten en om ter harte te nemen.

De repetitie is vanavond in geheel andere stijl verlopen.
Al bij het eerste lied ‘Sammy’ mochten we de bladmuziek niet meer in de hand houden.
Dus, van buiten zingen. Zo ook bij ‘When I’am Sixty-Four’. Het viel nog niet mee. Met behulp van Geert ging het echter allengs beter. Met veel thuis oefenen en niet anders kunnen en mogen zal het beslist goed komen. Heb er maar vertrouwen in en zoals Geert zegt: “Nooit zal iedereen tegelijk de tekst kwijt zijn.”
Daarom een verzoek voor alle koorleden om op de eerste repetitie die nu komt t.w. 11 mei, voorbereid te zijn want dan komen Henk en Frank luisteren naar onze vorderingen.

Dan ter herinnering nog het volgende:
Er is geen repetitie op de volgende 3 donderdagen:
27 april vanwege Koningsdag,
4 mei is er dodenherdenking en Geert heeft dan elders verplichtingen,
25 mei is Hemelvaartsdag.

De stemvorming gaat weer beginnen. Deze wordt gegeven door Petra Reintjes uit Vianen.
Het schema is als volgt:
18 mei sopranen
1 juni alten
8 juni de bassen en tenoren. De tijden voor alle stemmen volgen nog.

Op vrijdag 12 mei worden er in Venray bij de Lourdesgrot weer Maria liedjes gezongen.
Iedereen die hier graag aan meedoet is van harte welkom. Voor alle duidelijkheid, het is geen activiteit van het Kemmerekoor. Aanmelden graag bij Ger.

Degene die de stukken van Pasen nog niet heeft ingeleverd, wordt verzocht dit de volgende repetitie te doen. De mis van Gounod blijft nog in de map vanwege de KBO mis op 1 oktober.

Voor het gereed zetten van de stoelen donderdag – 11 mei zijn de volgende mannen aan de beurt:    Jan Klein-Schiphorst,   Wilbert Cuijpers,  Chris Volleberg,   Mart Hendriks.

Week 16, 2017.

De opluistering van de hoogmis van Pasen door het Kemmerekoor is naar ons gevoel goed geslaagd. Een drukke kerk, fraai versierd in de kleuren die bij Pasen horen, de corsages op het stemmige zwart/wit, het hartelijke welkom van onze voorzitster Monique en pastoor Wauben, nodigden uit om er een mooie en feestelijke viering van te maken.
Het koor, met Ludmilla Seroo-Ferroni aan de piano, heeft uitstekend gezongen, al zijn er natuurlijk altijd puntjes in zo’n live uitvoering die nét niet volgens de wens van Geert gingen. Toch zal hij best tevreden zijn ofschoon het kathedraalgevoel bij ‘Lobe den Herre’ er niet helemaal was. Maar het werd goed gemaakt door de uitbundige zang van het ‘Jubilate’. De mis van Gounod blijft in de smaak van de koorleden al was er op het einde van het Agnus Dei een piepklein incidentje veroorzaakt door een misdienaar. Terwijl het koor en de kerk doodstil luisterden naar de afsluitende maten van de pianiste, maakte deze dienaar enig lawaai met zijn misboekje. In die serene stilte klonk ’t als een harde klap en het deed Geert, als door een wesp gestoken, in zijn richting kijken. Gelukkig dat ’t geen koorlid was.

De koorleden hebben het erg gewaardeerd dat Gerardine heeft meegezongen ondanks het overlijden van haar moeder die altijd een heel trouwe supporter van het Kemmerekoor was. Ons medeleven gaat uit naar haar en de andere familieleden. Vrijdag 21 april om 10.30 uur is er in de kerk van Geijsteren de uitvaartdienst.

De koffie met een stukje vlaai na afloop van de hoogmis smaakte weer uitstekend. Het is een gezellige traditie.

Donderdag heeft Monique al de volgende mededelingen gedaan t.w.

1. de volgende 3 donderdagen hebben we geen repetitie :
27 april vanwege Koningsdag,
4 mei is er dodenherdenking en Geert heeft dan elders verplichtingen,
25 mei is Hemelvaartsdag.

2. De stemvorming gaat weer beginnen. Deze wordt gegeven door Petra Reintjes.
Het schema is als volgt:
18 mei sopranen
1 juni alten
8 juni de bassen en tenoren. De tijden voor alle stemmen volgen nog.

3. Op 11 mei en 15 juni komen Henk Deters en Frank Kuipers luisteren naar de vorderingen van het koor. Daarom wordt iedereen gevraagd om de volgende twee liederen uit het hoofd te leren: ‘Sammy’ en When I’am Sixty-Four.

4. Op vrijdag 12 mei worden er in Venray bij de Lourdesgrot weer Maria liedjes gezongen.
Iedereen die hier graag aan meedoet is van harte welkom. Het is voor alle duidelijkheid geen activiteit van het Kemmerekoor.

Tenslotte het gereed zetten van de stoelen: voor donderdag – 20 april zijn de volgende mannen aan de beurt:   Frans Overman – Rinus Reukers – Chris Roose – Ger Elbers

Week 14, 2017.

“‘Lobe den Herren’ past eigenlijk beter in de stad in een kathedraal en ‘Jubilate’ beter in een dorpskerk”, zegt Geert. Tja, de inwoners van Geijsteren beseffen dat hun kerk een dorpskerk is en geen kathedraal. Toch zijn ze er apetrots op. Het is een mooie kerk en dat mag ook best ’n keer gezegd worden, prachtig gelegen in het hart van het dorp en ze koesteren die alsof het een kathedraal is. Daarom aan het koor de uitdaging om met Pasen beide stukken zó te zingen dat Geert bij ‘Lobe den Herren’ vindt dat de uitvoering kathedraal waardig is en het ‘Jubilate’ prima past in de altijd fijne sfeer in de Geijsterense dorpskerk.

Het is steeds weer een verrassing welke traktatie er nu weer door een jarige aan de koorleden gepresenteerd wordt. Deze keer waren het Mieke en Riet die ons verrasten.
Voor hun zongen we ‘Les Miserables’. Ondanks dat ’t enige tijd geleden was werd het zo op het einde van deze drukke en fijne repetitie nog verrassend goed gezongen.

Afgelopen week kwamen de verslagen binnen van de jubileum- en repertoirecommissie.
Op 10 maart heeft de jubileumcommissie samen met Henk en Frank overleg gevoerd en gebrainstormd over de invulling van het jubileumprogramma en de financiële aspecten hiervan. De commissie gaan verder met het uitwerken van alle ideeën. Op 11 mei komen Henk en Frank waarschijnlijk naar de repetitie om de 60 er jaren liedjes te horen.
Op 7 april is de volgende bijeenkomst.

De repertoirecommissie is op 14 maart bij elkaar geweest. Ze hebben gesproken over het jaarprogramma, het jubileumjaar en nog enkele praktische punten. Op 23 mei komt de groep weer bij elkaar voor het volgende overleg.

Tenslotte het gereed zetten van de stoelen: voor donderdag – 6 april zijn de volgende mannen aan de beurt voor het gereed zetten van de stoelen:
Kees Bergman – Jos Gerritsen -Jan Kleeven – Huub Kunen