Week 4, 2017.

De stoelers hadden deze keer wel de puzzel op te lossen, hoe het koor een plaats te geven bij het podium dat in zaal ‘De Kei’ opgebouwd is. Nu bij het ontvangen van deze nieuwsbrief is de eerste knalavond al geweest en ook een groepje Kemmerekoorleden doen daar aan mee. Wij wensen hun ook voor vanavond een goed optreden toe.

Bij Geert thuis is alles nog dik in orde want hij mag zelfs op Manon haar verjaardag repetitie geven. Onze hartelijke gelukwensen voor haar.

De repetitie is prettig verlopen. Door onverwachte verhindering van Mart is er echter geen opname gemaakt. De volledige versie van ‘Amigos para Siempre” was er nog niet en dus werd er alleen nog maar gewerkt aan één pagina, maar wel heel gedegen.
De mis van Haydn is ook weer opgepakt en daarom breng ik in herinnering dat op de website alle oefenbestanden in meerdere soorten staan. Log in en ga dan naar ‘muziek’ en kies vervolgens ‘Haydn Orgelmis’. De handleiding vind je dan als eerste. Doe er je voordeel mee. ‘Laudate Dominum’ begint al wat te leven zoals ook ‘Hello Mary Lou’.

Onze jarige Nel Kleeven van 13 januari, stelt haar feestlied nog even uit. Maria Goumans, die haar gouden huwelijksfeest heeft gevierd trakteerde op heerlijke zelfgebakken cake. Voor haar zongen we ‘Music brings us together’.

Monique had nog de volgende mededelingen:
– Enkele leden hebben zich al opgegeven voor het bemensen van de stembureaus voor 15 maart.
– Namens het bestuur dankte zij alle mensen die geholpen hebben bij de bloembollenactie met een fraaie opbrengst van € 643,00 en bij de wafelactie die goed was voor € 775,00.
– Met de Dorpsraad wordt nog overlegt over een markt voor de creatieve artikelen.
– Volgende week, 26 januari is er vanwege de Teeravond alleen repetitie voor de dames en wel in het gemeenschapshuis.

Voor het gereed zetten van de stoelen op 2 februari zijn aan de beurt:
Rinus Breukers – Chris Roose – Wilbert Cuijpers en Ger Elbers

Week 3, 2017

Het was al druk in zaal ‘De Kei” toen de stoelenzetters om 19.40 uur binnen kwamen. In de grote zaal en ook in het ‘Timmerhuus’ werd al druk vergaderd met o.a. Henk Deters en Frank Kuijpers. Ook drie van de vier Venrayse dames, die vorige week kwamen kennismaken, liepen rond die tijd binnen. “Onze chauffeur – Kees – moest stoelen gereed zetten en toen zijn wij maar meegekomen. ” Mooi dat ’t zo geregeld was. Dorry moest helaas verstek laten gaan omdat ze niet lekker was.
De repetitie is in ontspannen sfeer verlopen. Geert begon met ‘Amigos para Siempra’, het ‘lijflied’ van het koor tijdens de jubileum vieringen. Er was nu nog slechts één pagina maar het gehele stuk is al besteld aldus Dionne. Verder is er goed gerepeteerd aan het overige jubileum repertoire.

Voor Janine die jarig was op 30 december zongen we “Play for me a simple Melody” en met een welgemeend hiep, hiep, hiep, hoera was ook deze repetitie ten einde.

Voor het gereed zetten van de stoelen op 19 januari zijn aan de beurt:
Jos Gerritsen – Jan Kleeven – Huub Kunen en Frans Overman

Week 2, 2017.

Voor de leden die zich hadden opgegeven voor de theatershow was het woensdagavond al de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Heel gezellig en met veel hilarische momenten en bekwaam geleid door Henk Deters en Frank Kuijpers. Ze gaven uitleg over het doel van de avond en na een voorstelronde werd iedereen onderworpen aan het meespelen in allerhande scènes zodat Henk en Frank een indruk kregen over het acteertalent van de groep. Ze waren er heel tevreden over.

De eerste repetitie op donderdag was een prettig gebeuren. Dit mede omdat vier dames t.w. Magdaleen Hendriks – Rietje Goumans – Truus Vranken en Dorry Rongen kennis kwamen maken en een repetitie meemaken. Ze zijn op zoek naar een koor waar ze zich prettig bij voelen. Wij hopen van harte ’t bij het Kemmerekoor zal zijn.

Na de beste wensen voor elkaar en een hartelijk welkom van voorzitster Monique, werd het glas geheven op het nieuwe jaar met heel veel uitdagingen en waarin we ons gaan voorbereiding op het gouden jubileum in 2018.

De stoelen stonden ook gereed met een dank aan de mannen die, conform de nieuwe afspraken, dit keurig voor elkaar hadden.

De repertoirecommissie kwam met een mix van nieuwe stukken; klassiek maar ook jaren 60- muziek. Een leuke variatie. Niet onvermeld mag worden dat voor de vier dames ook al volledige mappen klaar lagen zodat ze meteen mee konden zingen.

Aan het begin van de eigenlijke repetitie was er de gebruikelijke terugblik van Geert op de nachtmis. Met zijn geschoold gehoor wist hij natuurlijk precies waar ’n paar missertjes in de uitvoering zaten, maar enkele kritische bezoekers in de kerk vertelden hem ook dat het een bijzonder sfeervolle uitvoering was en dat is weer fijn om te horen.

En dan aan het zingen. Omdat iemand wist te vertellen dat Roel jarig was en nog in de zaal zou komen werd het “Geburtstagslied” nog even grondig doorgenomen voor een mini-serenade . Maar jammer, Roel kwam niet en is er ook niet geweest.
De jarige Janine was er ook niet zodat die haar keuzelied tegoed houdt.

Dan enkele zakelijke mededelingen:
– Degene die nog stukken moet inleveren wordt verzocht dit volgende week te doen.
Over “Du bis’t den Ruhm und Ehre ” is wat misverstand omdat het niet op de actuele muzieklijst staat. Je moet dat inleveren, volgens Ivonne.

– Van het “Geburtstagslied”zijn er twee versie in omloop: ’n verticale en een die liggend is.
De liggende is de goede; de andere graag inleveren.

– Van een deel van de nieuwe stukken staan er oefenbestanden op de website van het koor.
Je kunt deze downloaden of online beluisteren.

– Er zijn ook nog enkele zakjes wafels à € 2,50 bij Ria te koop.

– Op 20 en 21 januari zijn er in Geijsteren de Knalavonden. Een groepje van koorleden heeft hiervoor ook een act van ongeveer 15 minuten. Ze zoeken nu nog zeven/acht leden die met hun mee willen doen. Liefhebbers kunnen zich melden bij Frans.

– Gereed zetten stoelen 12 januari:
Harry Poels – Chris Volleberg – Mart Hendriks en Kees Bergman

Week 1, 2017.

Na de sfeervolle nachtmis, waar ik helaas niet bij kon zijn, en de geslaagde wafelactie met een voorlopige opbrengst van € 817,=  excl. de gemaakte kosten, richten we ons nu weer op de eerste repetitie in het nieuwe jaar.
Zoals gebruikelijk worden dan de kerststukken weer ingeleverd.

Komende weken wordt de lijst van muziekstukken weer fors aangevuld
met diverse partituren voor de jubileummis en het 60er jaren programma.
In de repertoirecommissievergadering van 1 februari a.s. maakt de repertoirecommissie weer een update.

Voor het gereed zetten van de stoelen zijn de volgende mannen aan de beurt:
Wilbert Cuijpers – Ger Elbers – Jan Klein-Schiphorst en Alphons van Nispen.