Week 51, 2016.

Tot ieders verrassing was het niet Geert die de repetitie leidde, maar Ivonne. Door een misverstand met het andere koor, waar hij vaker mee samenwerkt, was hij toch genoodzaakt om hun te begeleiden. Het werd voor het kemmerekoor geen probleem omdat Ivonne bereid was om dit over te nemen. Hulde omdat zij het toch weer op zich nam. Na de uitleg hierover van Monique kreeg ze dan ook een hartelijk en welverdiend applaus.Het was heel even wennen, maar het werd een voortreffelijke repetitie waarin het gehele kerstrepertoire aan bod kwam. Ivonne, hartelijk dank voor jouw directie.
Zaterdag 17 december, tijdens de generale repetitie zal Geert het weer overnemen. Deze begint om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk.

Tijdens de pauze heeft Chris Volleberg met de mannen het plan voor het gereed zetten van de stoelen besproken. Allemaal zijn ze bereid om hieraan mee te werken. In groepjes van vier man komen ze twintig minuten eerder naar de repetitie om alle stoelen klaar te zetten. Frans maakt een overzicht hoe ze moeten staan. Chris maakt een schema dat elke week in de nieuwsbrief komt te staan. Op 5 januari, de eerste repetitieavond van 2017, wordt er mee begonnen.

De laatste actuele muzieklijst schijnt niet helemaal te kloppen; er komt een nieuw overzicht. Op genoemde avond gaan we ook weer de kerststukken inleveren. Dan hopen we ook drie, misschien zelfs vier, dames te begroeten die komen kennis maken.

Er werden ook enkele mededelingen gedaan. Thea vroeg aandacht voor het concert van het Horster mannenkoor in “Het Gastho√ęs ” op zaterdagavond 17 december om 20.00 uur en op zondag om 14.30 uur.

En Jos nodigde iedereen uit voor een kerstconcert van “Exsamen” op maandag 19 december om 20.00 uur in de Maria kapel in Holthees. Het is een groep dames en heren die vroeger bij een kamerkoor in Venray zongen, maar zich hebben afgescheiden. Vandaar die naam. Jos is er ook lid van.

De Wafelactie loopt al gesmeerd. De eerste bestelde pakjes lagen al gereed. Er hebben zich voldoende mensen aangemeld om te bakken en te verkopen. Woensdag 28 december vanaf 11.00 uur begint de huis aan huisverkoop.

Week 50, 2016.

Het was een ontspannende repetitieavond en zoals we van Geert begrepen hebben is er goed gerepeteerd aan het programma voor de nachtmis. Er is overigens deze keer geen opname gemaakt omdat Mart verhinderd was. De voorbereidingen voor de wafelactie zijn ook in volle gang. De verkoop start op woensdag 28 december vanaf 11.00 uur.
Omdat er nog een paar baksters nodig waren en ook verkoopsters en verkopers, deed Monique een oproep voor medewerking. Het was na afloop van de repetitie redelijk druk aan de tafel en dus neem ik aan dat er voldoende mensen zich hebben aangemeld.
Leden van buiten Geijsteren kunnen aan Ria al vanaf 15 december hun bestelling opgeven.

Een ander punt, waar het bestuur enige tijd geleden aandacht voor heeft gevraagd, is het klaar zetten van de stoelen. Nu wordt dit meestal gedaan door Carla en Lia die ook al voor de koffie en thee zorgen, maar voor vrouwen is het toch een heel gesjouw met die zware dingen. Ze krijgen dan wel hulp van de vroegkomers, maar een regeling is er niet voor.

Het voorstel is dan ook om dit m.i.v januari bij toerbeurt door de mannen te laten doen want laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk ook mannenwerk. Meestal is het in een kwartiertje gedaan en staat ook de piano op zijn plaats. Vroegkomers mogen natuurlijk even goed bijspringen; daar is niets op tegen. Het bestuur wil nu hiervoor een schema maken waarin telkens drie of vier mannen aan de beurt komen. Maar donderdag a.s. zullen we eerst overleggen of de mannen er mee kunnen instemmen.

Week 49, 2016.

Het merendeel van het koor was op tijd aanwezig voor de stemvorming die zoals gebruikelijk begon met enkele ontspanningsoefeningen. Hierna waren onze stemmen aan de beurt. Jacqueline heeft ons ruim ’n half uur goed bezig gehouden waarna Geert meteen aan zijn repetitie kon beginnen. Omdat er voorstellen zijn om de stemvorming voort te zetten, gaat het bestuur op dinsdag 6 december hierover in overleg met Geert.

Het was een prettige avond en het koor heeft goed en gedegen gewerkt aan de kerststukken en na de pauze aan de mis van Gounod.
Voor Alphons die jarig was geweest hebben we zijn keuzelied, het mooie, ingetogen “Fragile” gezongen. Gefeliciteerd.

Dan waren er de volgende mededelingen:
Hanna meldde dat het concert op zondag 4 december van Nard Reijnders is afgelast omdat een van de muzikanten ziek is geworden.

De wafelactie is ook weer aanstaande. Degene die er aan mee willen werken kunnen zich hiervoor opgeven. Er zijn baksters nodig en ook een team van mensen die langs de deuren gaan. Tot nu toe is de verkoopdatum woensdag 28 december. We zullen donderdag even afstemmen of dit een goed moment is.
De leden van buiten Geijsteren, die misschien plaatselijk een verkoopactie houden, kunnen vanaf 15 december de bestelling al doorgeven aan Ria.