Week 44, 2016.

De repetitie stond al onmiskenbaar in het teken van het naderende optreden in Mill. Waar nodig, werden door Geert alle facetten van de stukken die straks op het programma staan, fijn geslepen. Een vleugje Gounod kwam ook nog even aan bod en als toetje ‘Hello Mary Lou”. Met het ‘Ave Verum’ voor Nellie en een hartelijk hoera, hoera, werd deze ontspannen repetitie afgesloten.

Ter herinnering: op donderdag 10 november repeteren we in de kerk van Mill en op zondag 13 november luisteren wij de hoogmis op. Alle belangrijke gegevens zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Dan graag even aandacht voor het wekelijks klaar zetten van de stoelen. Enkele leden zijn meestal op tijd in de zaal voor de koffie en thee waarna ze beginnen met het in rijen zetten van de (zware) stoelen. Vaker staan er ook nog tafels die aan de kant moeten. Roel heeft gekozen voor degelijkheid en dat kun je ook merken aan het gewicht hiervan. Er mee schuiven mag niet vanwege de vloer en de pootjes; dus tillen maar. Daarom zou ik ieder die zich geroepen voelt en vooral mannen, willen vragen om iets eerder te komen zodat er met vereende krachten alles keurig op tijd klaar zal staan. Bij voorbaat dank.

Voor de stemvorming zijn de komende week de bassen om 19.30 uur aan de beurt.

Week 43, 2016.

Een door vele afmeldingen uitgedund Kemmerekoor, heeft desondanks een heel goeie repetitie gehouden. Het zingt meteen heel anders, het is wennen en tegelijkertijd een uitdaging als je met weinigen je partij moet zingen. Toch ging dit heel goed, al was de balans in het koor er niet. Behalve ‘Locus iste’ kwam o.a. ‘Wohl Mir, Dass Ich Jesum Habe’ aan bod, waarin het woord ‘er’ steevast door enkele op z’n nederlands uitgesproken wordt. Na de pauze werd de ‘Messe brève in C’ van Charles Gounod, na lange tijd weer ter hand genomen als voorbereiding op de nachtmis van Kerstmis. Het is een mis die het koor graag zingt en dat merk je. Van achteren naar voren heeft Geert ze doorgenomen en hij was er heel tevreden over. Omdat de jarige Nellie zich had afgemeld, houdt zij haar feestlied tegoed. De repetitie werd nu afgesloten met “Colors Of The Wind’.
Nog vermeldenswaardig en hulde hiervoor, is een persoonlijke actie van Thea, die, op de van haar bekende creatieve wijze, twee fraaie herfststukjes had gemaakt waarvan de opbrengst voor het koor is. Een veilingmeester was net niet nodig want ze gingen vlot van de hand. Het spontane applaus voor haar was dik verdiend.|

De stemvorming, deze keer voor de alten, is volgende week om 19.30 uur voor de tenoren.

Week 42, 2016.

Er is deze week geen noemenswaardig nieuws of mededelingen. Alleen een herinnering voor de alten dat zij op 20 oktober om 19.30 uur verwacht worden voor de stemvorming.

We kunnen wel merken dat ’t herfst is geworden want de eerste griepjes en verkoudheden bij enkele koorleden hebben zich al gemeld. Het is onverbrekelijk verbonden met deze tijd van ’t jaar. De repetitie had verder een rustig verloop met extra aandacht voor enkele stukken die we straks ook in Mill gaan zingen. Het instuderen van de “Hé kom aan” en Hello “Mary Lou” vordert en omdat Mart weer op de repetitie was kunnen we dankbaar gebruiken maken van zijn opname om de geoefende stukken nogmaals te beluisteren.

Week 41, 2016

Alle leden kijken altijd weer uit naar de 1e repetitie die volgt op een optreden. Ieder heeft z’n eigen gevoel, je hoort reacties vanuit de kerk en dan is er de mening van Geert de vakman die dirigeert, alle details kent en heel kritisch luistert terwijl hij streeft naar het hoogst haalbare. De meeste luisteraars beoordelen anders, meer op hun gevoel. Was de uitvoering naar hun smaak, dan is het ook niet erg dat de dienst wat langer duurt en dat er een fout nootje klonk. Fijn dat die positieve reacties er ook waren.
Natuurlijk zijn er altijd kenners die horen dat ‘Locus iste’ nog beter kon en dat er op andere momenten in de mis enkele onzekerheden waren. Wij hebben het een fijne plek gevonden om te zingen ondanks enkele onvolkomenheden. Het blijft een live optreden en het was een goede oefening voor straks in Mill. “Misschien moeten we vaker ergens gaan zingen,” zegt Geert. “Het is goed voor het zelfvertrouwen want we kunnen ’t wel”.

Lichte muziek kan toch verrassend lastig zijn. We zullen dit nog vaker tegen komen. Een uitdaging voor ons en helemaal als we er straks ’n aantal van buiten gaan leren zo hoorden we op de ledenvergadering. Overigens een goed verlopen bijeenkomst, bekwaam geleid door Monique en met alle ruimte voor verslagen van de diverse commissies, opmerkingen en ideeën voor de komende tijd.
Complimenten ook voor de bloembollenactie die goed verlopen is.
|
Wie nog graag het mobiele nummer voor op de ledenlijst wil doorgeven kan dit doen door een mailtje naar mij te sturen; chris.volleberg@hetnet.nl

Tenslotte een herinnering voor de sopranen want zij worden a.s. donderdag 13 oktober om 19.30 uur verwacht voor de stemvorming.