Week 5, 2016.

Donderdag j.l repeteerde het koor in de kerk met hartelijke dank aan het kerkbestuur voor de gastvrijheid en de warme kerk. Heel fijn dat we hier terecht konden.
We hebben er gezellig gerepeteerd ondanks het gemis van ’n aantal mannen die van de worst en ’n drankje wilden genieten op de jaarlijkse teeravond van ’t Gilde.

Aan het begin werd eerst het ontbrekende deel van de Haydn mis uitgedeeld en dat moest toch even geordend worden en. Nu bleek ook dat enkele leden nog bladmuziek missen die een vorige keer wel is uitgedeeld. Wellicht is die bij iemand anders terecht gekomen. Daarom een vriendelijk verzoek van Frans om voortaan geen muziek van afwezige leden aan te nemen. De repertoirecommissie zorgt er wel voor dat die bij de goeie persoon terecht komt. De bladmuziek van de Haydn mis is overigens naar onze begrippen wel een dik pak papier. Misschien heeft iemand een goeie tip om dit gemakkelijker hanteerbaar te maken.

Verder is er goed gerepeteerd aan alle nieuwe stukken. De muziek van John Lennon valt heel goed in de smaak. Het ontlokte Geert op zeker moment de uitspraak: “Het klinkt heel enthousiast wat jullie zingen, maar ik heb toch andere noten op papier staan!”

In de pauze werden we nog verrast met lekkere traktatie van Riet die weer oma geworden is van een kleindochter en daarmee hartelijk gefeliciteerd werd.

Het koor dankt ook Selma en Roel voor de koffie, thee en een koekje.

Tenslotte vraagt Frans attentie voor donderdag 21 april.
Alphons neemt dan afscheid van z’n werk als psychiater bij het Vincent van Gogh instituut. Hij heeft het Kemmerekoor uitgenodigd om dit afscheid mede op te vrolijken. De leden worden gevraagd er rekening mee te houden dat ’t wel wat vroeger in de avond zal zijn. Hoe laat is nu nog niet bekend.

Week 4, 2016.

In de uitbundig, door Judith met fraaie ballondecoraties versierde zaal ‘De kei’ hebben we donderdag een echte studierepetitie gehad. Jammer dat er zoveel leden, waaronder Mart niet aanwezig konden zijn. Hierdoor is er ook geen opname gemaakt. Wel heel fijn dat Gerry, na enige tijd afwezigheid, weer een deel van de repetitie kon mee maken.

Er is ijverig gewerkt aan de nieuwe stukken lichte muziek: ‘When I ‘am Sixty-Four’ en ‘Sammy’. De bladmuziek hiervan was er al en dus kon er voortvarend worden geoefend. Ook werden partijen – hoewel nog niet compleet- uitgedeeld van het Kyrie en Gloria uit de Missa Brevis van Haydn en hieraan kon goed gestudeerd worden.

Dan nog iets over afmelden: in de vorige nieuwsbrief stond de blauw gekleurde link over afmelden. Er zijn leden die er op geklikt hebben in de veronderstelling dat ze dan automatisch naar de e-mail gaan. Dit werkt echter niet vanuit PDF zo leerde navraag bij Huub. Dus als je je onverhoopt moet afmelden, type dan handmatig het adres in:
afmelden@kemmerekoor.nl

Volgende week houdt het Gilde haar jaarlijkse ‘Teeravond’ in zaal ‘De Kei’. Het Kemmerekoor repeteert dan in de kerk.

Week 3, 2016.

Donderdag j.l. was ’t aan het begin even een drukte van belang. ‘Vroege vogels’ hadden de stoelen al klaar gezet of waren bezig voor de koffie of thee. Ook werd nieuwe muziek uitgedeeld. Proefexemplaren van ‘Sammy’ het bekende nummer van Ramses Shaffy en ‘When I’m Sixty-Four’ van John Lennon. Maar ook de kerstmuziek moest op verzoek van de repertoire commissie nog worden ingeleverd.

Hierna was de aandacht voor Geert. Met een glimlach van oor tot oor zei hij: “Het gaat nu een stuk beter”. Een korte en duidelijke boodschap die hem een hartelijk applaus opleverde. Toch wel prettig zo’n bericht en vervolgens werd voortvarend ingezongen en gerepeteerd aan de ‘Kleine orgelmesse’. Het ging verrassend goed hetgeen niemand verwachtte na het moeizame begin vorige week. Kennelijk is er thuis geoefend. Jammer dat veel leden de oefen-link niet konden openen die in de vorige nieuwsbrief stond. Het gebruik daarvan was toch complexer als gedacht. Frans gaat nu naar een oplossing zoeken en stuurt een uitleg.

De nieuwe liederen wilde Geert eerst even uitproberen alvorens die te kopen, maar al snel bleek dat de repertoirecommissie ze kan aanschaffen.

‘Du bist’s dem Ruhm und Ehre gebühret’ is ook weer op de lessenaar gelegd. Leden die de repetitieopnames van Mart bewaard hebben, kunnen die van 27 augustus en 3 september 2015 er nog eens bijnemen en het repeteren hiervan nog ‘ns beluisteren. Heb je die niet meer dan heb ik ze nog wel voor je.

De jarigen, Janine en Nel, die lekkere hapjes in de pauze uitdeelden, hadden als verzoeknummer het Ave Verum gekozen. Een mooi lied dat het koor graag zingt. Met een hartelijk hoera, hoera, hoera, sloten we het muzikale deel van de repetitie af.

Tenslotte de mededelingen vanuit het bestuur door Frans:
De jaarvergadering zou eigenlijk op donderdag 11 februari zijn. Traditioneel wordt de jaarvergadering in de carnavalsweek gehouden, maar vanwege afwezigheid van Jos wordt dit 18 februari. Op de agenda staat ook de bestuursverkiezing. Frans is aftredend. Het bestuur zoekt nu al enige tijd een nieuw bestuurslid. Het is een taak voor één periode van slechts drie jaar. Dank zij de prima functionerende commissies en het goed meewerken van veel leden bij wat er moet gebeuren is een bestuurstaak niet zo zwaar. Bovendien zijn de vergaderingen heel gezellig aldus de scheidende voorzitter.

Op 6 april zijn er landelijke verkiezingen. Het Kemmerekoor heeft zich destijds bij de gemeente Venray aangemeld om met leden een stembureau te bemensen. Van degene die zich aangemeld hadden zijn enkele helaas niet beschikbaar en leden van buiten de gemeente mogen niet meedoen. Nu zijn er nog 4 plaatsen vrij. Het levert voor de vereniging € 109.00 per persoon op. Toch een mooi bedrag. Je kunt je opgeven bij Jos.

Dan nog het afmelden; dit kun je doen op: afmelden@kemmerekoor.nl

Week 2, 2016.

Deze 1e repetitie van het nieuwe jaar, in de nu feestelijk ingerichte zaal “De Kei” begon voor het koor goed want met Chris Roose kwam William Koopman ‘ns kijken of het zingen bij het Kemmerkoor iets voor hem zou zijn. Of hij tenor of bas gaat zingen is nog niet duidelijk. Nu eerst ‘ns even proeven. Met hartelijke woorden van voorzitter Frans en een spontaan applaus werd William welkom geheten.

Nadat we elkaar alle goeds voor 2016 hadden gewenst liet Frans ons het nog eens hardop uitroepen: “Gelukkig nieuwjaar!” De toost met een glaasje Prosecco onderstreepte deze goede wensen. Een prettig begin van het jaar want we gaan we ons weer voorbereiden op nieuwe uitdagingen. Na een goede uitvoering in de nachtmis met lovende woorden van Geert, Martin Maas en vooral ook door vele kerkgangers, zijn we trots en vol zelfvertrouwen.

Ja, er moest toch ook gerepeteerd worden, maar voordat Geert met inzingen begon vertelde hij over zijn medische update. Het is allemaal heel bemoedigend met weinig echte punten van zorg behalve de ritmestoringen die zorgen voor te geringe zuurstofopname. Hiervoor zal hij specialistisch behandeld worden. “Laat maar een metronoom inbouwen” riep iemand. Met deze kwinkslag was ’t tijd om aan de routine van de repetitie te beginnen. Deze keer met de piano van Frans want de eigen was niet bereikbaar vanwege het podium in de zaal. Dank Frans dat je die beschikbaar stelde.

Als nieuw stuk werd de “Kleine Orgelmesse” van Haydn uitgedeeld. Deze is bedoeld voor het 50 jarige jubileumfeest in 2018. De bladmuziek is weliswaar nog niet compleet maar voldoende om te beginnen. We zien ’t als een flinke uitdaging om er samen iets moois van te maken. Dat dit nog niet meteen uit de verf kwam mocht de pret niet drukken want die was er volop. Frans en Dionne hebben beloofd dat ze op zoek gaan naar oefenvideo’s per stem en dan kan iedereen thuis extra oefenen. Ondertussen heb ik deze gevonden op Youtube: www.koorpartijen.nl/haydn_orgelmis.htm Mocht de link niet lukken, selecteerd dan deze regel en plak die in de adresbalk. Je kunt kiezen uit de oefenpartij per stem. De bladmuziek scrolt mee tijdens het afspelen.

De wafelverkoop is weer goed geslaagd met vooral dank aan de wafelbaksters en verkopers. De laatste zakjes werden door de leden zelf gekocht nadat we er eerst bij de koffie nog van mochten genieten. De opbrengst was geweldig; meer dan € 700,00 waarvoor hulde.

Tenslotte nog het verzoek om volgende week de kerststukken in te leveren.