Week 53, 2015

Fijne kerstsfeer in Geijsteren.

Het is best begrijpelijk dat mensen vanuit de regio naar Geijsteren komen voor de viering van de Nachtmis. Een volle kerk, mooi versierd en hartelijk verwelkomd door Pastoor Wauben met op het priesterkoor een groot koor dat een belofte inhoudt.

Geert was in goede stemming. Misschien ook wel omdat Monique hem even met een kwinkslag de polsslag had opgenomen. Wie zou daar ook niet rustig van worden. Vijfenzeventig klopjes zo net voor de uitvoering was prima. Met grapjes naar het koor en zelfs naar de kerkgangers haalde hij de spanning uit het koor, zo die er mocht zijn.

Het Kemmerekoor, in nagenoeg voltallige bezetting, was stemmig gekleed in zwart/wit met een zilver tintje voor de dames. Het geheel werd nog eens geaccentueerd door de fraaie traditionele corsage. Hulde voor de dames die dit telkens weer zo goed verzorgen.

Meerdere leden zeiden van te voren dat ze niet zo goed bij stem waren, maar na het inzingen, het “Jul, Jul” vóór de mis in bijna perfect Zweeds en “Midden in de winternacht” waren de stemmen wel los voor de “Musica Sacra” van Jacobs de Haan.
“Candlelight Carol” werd met overtuiging gebracht evenals “What Sweeter Music”.
Dit alles onder begeleiding van Martin Maas, die weer in geweldige vorm was. Mooi om te horen hoe hij ’n eenvoudig lied met geweldige improvisaties kan begeleiden.

Het koor kan terug zien op een prima uitvoering. Er werd geconcentreerd gezongen en de boodschap van Heer ontferm U in het Kyrie, Gloria in Excelsis Dei, het Sanctus en het Benedictus met ’t jubelende Hosanna en het Lam Gods met Dona nobis pacem, werd met overtuiging aan de kerkgangers overgebracht.

Het “Stille nacht”, ingetogen gezongen tijdens de communie, paste zo mooi in de sfeer van deze nachtmis. De knikjes van Geert en zijn gezichtsuitdrukking op ’t einde van elk stuk waren een duidelijk signaal.

Pastoor Wauben inspirerende leidsman, benadrukte de kerstsfeer met welgekozen dankwoorden aan allen die deze dienst op welke manier dan ook mogelijk maakten.

Een passende afsluiting met het lied “Eer zij God in onze dagen” deed de mensen met een warm kerstgevoel huiswaarts keren. De wens: “Zalig Kerstfeest”, uitgesproken naar elkaar en een met welgemeende handdruk bekrachtigd, maakte deze avond tot een waardevolle herinnering en het begin van Kerstmis 2015.

Tot maandag bij de wafelverkoop.

Week 52, 2015.

Het koor was prettig verrast dat Geert donderdag weer aanwezig was. Aandachtig luisterend kregen we uitleg over zijn medische situatie. Hij zal wel enkele activiteiten voorlopig op een lager pitje moeten zetten. De medicatie zorgt gelukkig nu al voor een flinke verbetering. “Ze kunnen tegenwoordig al heel wat knutselen aan het motortje” zegt hij heel optimistisch. Op 4 januari zal e.e.a. duidelijker worden. Hierna werd de gewone routine van de repetitie opgepakt en het koor aan het werk gezet met inzingen. De kerststukken werden doorgenomen in de opstelling zoals we zondag in Venray ook zullen staan. Het repeteren verliep naar wens en met de gebruikelijke aanwijzingen.

Tijdens de pauze was er een heerlijke versnapering van de jarige Jos. Het koor onderstreepte de felicitaties met zijn keuzewerk “Fields of Gold”
De avond werd afgesloten met instructies over de generale repetitie op zaterdag en op zondag ons optreden in de Grote kerk van Venray.

De wijnactie kan ook worden afgesloten. Er is weer een leuk bedrag voor het koor verdiend.

De generale repetitie zaterdag met Martin Maas aan de piano was heel vertrouwd. Fijn om hem weer in Geijsteren aan ’t werk te zien. Het koor kreeg tijdens het repeteren natuurlijk ook de nodige aanwijzingen die Geert vaak met humor verpakt.
Na afloop kregen hij en Ivonne namens het koor van Monique een leuk kerststuk aangeboden. Ivonne als dank voor het spontaan leiden van de repetitie vorige week.

De wafelactie kan van start gaan want ze zijn gebakken. Bij Ria wordt maandag 28 december gestart met de verkoop. Van 16.00 – 18.00 uur wordt huis aan huis verkocht. Eventueel gaan we dinsdag de 29e van 10.00 – 11.00 uur nog even verder.
De prijs zal € 3.00 bedragen. Enkele hulpkrachten erbij zijn nog welkom.

Ons optreden in Venray op zondag 20 december was goed. Ivonne die niet bij stem was heeft met genoegen geluisterd. Heel jammer dat meerdere leden niet aanwezig konden zijn. De alten waren slechts met vier. Desondanks kunnen we terugzien op een prima optreden en met veel waardering vanuit het publiek.

Donderdag worden de koorleden om 21.15 uur in de kerk verwacht voor de nachtmis.
De kleding is zwart/wit en voor de dames een vleugje zilver erbij omdat ’t past bij de corsages.

Week 51, 2015.

Een mooie dag voor de tijd van het jaar en iedereen verheugde zich al op de repetitie van die avond. Toch even kijken of er nog ingekomen mail is van het koor. Er zijn wel eens verrassingen. En dan is daar het onverwachte, vervelende bericht van Geert. Allereerst heeft iedereen zorgen om het persoonlijke welzijn van hem, maar is er ook de onzekerheid of de repetitie wel doorgaat want we kunnen ’t goed gebruiken. Jos als centrale houdt ons op de hoogte, maar hij begint met een bemoedigend bericht aan Geert. Dan heeft hij Ivonne bereid gevonden om de repetitie te leiden. Heel mooi van haar. Kunnen we toch aan de bak.

Op haar eigen wijze gaat Ivonne aan de slag en het koor volgt prima. Alle kerststukken worden doorgenomen met veel attentie voor details en dynamiek. De zes mollen in What Sweeter Music zijn haar wel wat veel, maar desondanks krijgt ook dit stuk de nodige aandacht. Tijdens de pauze worden we verrast door een lekkere koek van onze kersverse  65-jarige Alphons. Jacobs de Haan’s Musica Sacra zingen we volledig, te beginnen met het Sanctus. Het is een prima oefening. Toch knap van Ivonne om het koor onvoorbereid op sleeptouw te nemen. Zij doet ’t dan toch maar weer en de grote waardering hiervoor wordt onderstreept met een spontaan en hartelijk applaus. Op het einde van deze repetitie kiest onze jarige als lied het “Dry Your Tears, Africa”, maar dit lukt niet helemaal. Spontaan zetten dan de bassen het “Geburtstagslied” in en met een driewerf hoera, hoera, hoera, wordt hij gefeliciteerd.
Met de hoop dat Geert in staat zal zijn om zijn werk weer op zich te nemen – mits dit voor hem verantwoord is – gaat iedereen huiswaarts.

De belangrijke datums voor december:
donderdag 17 december 20.00 uur repetitie
zaterdag 19 december 10.00 uur generale repetitie in de kerk
zondag 20 december 14.00 uur Grote kerk Venray
donderdag 24 december 22.00 uur Nachtmis van kerstmis
dinsdag 29 december tijd nog vast te stellen. Waf

Week 50, 2015.

Deze keer weer een repetitie in de kerk omdat zaal “De Kei” bezet was. We hebben er heel prettig gerepeteerd en konden ook alvast wennen aan de ruimte.
Het inzingen was enigszins mysterieus. “Wie o wie”. Wie wie was, weten we nog altijd niet en zal wel een vraagteken blijven mede door het langgerekte neeeee als volgende oefening.

Als eerste repetitiestuk stond de Missa van Jacob de Haan op het programma. Nu ook weer met Ivonne aan de piano. Natuurlijk waren er de nodige onderbrekingen omdat details niet goed gezongen werden, maar er zit een duidelijke vooruitgang in de uitvoering. “De koorklank gaat in deze mis goed vooruit!” zei Geert en de opname van Mart bevestigd dit ook. Heel fijn om als koor een compliment te krijgen van je dirigent.

De uitspraak van Jul, jul wordt steeds Zweedser al moet het Kom, kom, van de tenoren met nog iets meer helderheid worden uitgesproken en niet zo benepen. Het mag eigenlijk geen probleem zijn want in het Nederlands zeggen we ook kom, kom, maar nu moet ’t net ietsjes anders en wel op z’n Zweeds.
Zo kreeg elke stem wel een boodschap mee tijdens deze amusante repetitie. De sopranen moeten vriendelijker kijken bij de hoge noten in What Sweeter Music. Maar we liggen heel goed op schema en gaan vol vertrouwen op naar de kerst en dat is voor iedereen heel prettig. Met een fijne Sinterklaas werd deze repetitie afgesloten.

Tenslotte ter herinnering:
10 december uiterste inleverdatum wijnbestelling
19 december 10.00 uur generale repetitie
20 december 14.00 uur zingen bij de kerststal in de Grote kerk van Venray,
24 december 22.00 uur Nachtmis
28 en 29 december Wafelactie.