Week 49, 2015

“Jullie lijken wel een stel mopperige Engelen, zoals je het Gloria in Excelsis Dei zingt!”
riep Geert met een brede lach, toen we voor de tweede keer het Gloria zongen.
Ja, hij heeft ons goed bij de les gehouden want we kregen ook al aan het begin te horen dat we moeten doen alsof we een Zweed(se) zijn. En ook dat de Engelse uitspraak zo zuiver mogelijk moet zijn. “En zing je over sunshine, laat dan de zon ook stralen!”

Geert strooit zijn welgemeende aanwijzingen elke week over ons heen en het koor neemt ze zo goed mogelijk op. Het helpt want het driestemmige deel van de dames uit What Sweeter Music, begint echt vorm te krijgen. Vooral nadat Geert zei dat ze met overtuiging en zelfverzekerdheid moeten zingen: “Het is tien keer mooier als de eerste keer!” zo zegt hij.

Na de pauze kwam de mis van Jacob de Haan op de lessenaar. Met Ivonne aan de piano en Geert dirigerend, zongen we alle delen. Het was een goede oefening, want dit was de eerste keer dat we de mis op deze manier repeteerden. Nog wel wat onrustig uitgevoerd, maar niet onbegrijpelijk omdat de routine nog ontbreekt. Beheersing van de details zijn belangrijk en maakt het veel mooier.

Tenslotte kan Geert gerust zijn want op de lessenaar van het koor mag hij best flink tikken. “De meeste die ik in gebruik had, hebben wel een putje!” zo zegt hij. Dit is echter een degelijke en putjes bestand.

Het koor heeft hard gewerkt op deze donderdagavond die we afsloten met een uitbundig gezongen “Geburtstaglied”; de keuze van de jarige Dymph.

Heb je nog een bestelling wijn dan deze graag uiterlijk 10 december inleveren.

Chris Volleberg

 

Week 48, 2015.

We waren allemaal mooi op tijd omdat we Geert vanwege zijn 50e verjaardag wilden toezingen. Met Monique op de uitkijk stond iedereen paraat.
Geert, bij binnenkomst zichtbaar verrast, door het “Geburtstaglied”, straalde van oor tot oor en bedankte na afloop van de felicitaties ’t koor.

Na het inzingen de gebruikelijke orde van de repetitie met Jul, Jul, als eerste lied.
Vervolgens werd de gehele mis van Jacob de Haan met pianobegeleiding doorgenomen. Het was even wennen om na het instrumentale voorspel de juiste toon te treffen. Dit verlangt nog wat oefening. Dankzij de opname van Mart kunnen we hier ook thuis aan werken.
Crescendo en decrescendo kregen deze keer flinke aandacht. Het is terecht. Dynamiek in de muziek is belangrijk en verfraaiend.
De uitvoering van deze mis begint vorm te krijgen hoewel er op meerdere punten nog verbetering en accuraatheid nodig is. “Verzorgde uitspraak van Latijn is een noodzaak! “, zegt Geert.

Tijdens de pauze was er een lekkernij van Geert en alvorens weer te beginnen sprak Monique hem toe: “Nu jij de eerbiedwaardige leeftijd van 50 jaar hebt bereikt ben je Abraham. Hierover gaan allerlei geruchten zoals: je wordt geacht wijs te zijn en ook de medemens tot wijze gedachtes te brengen. In het koor doe je dit al grotendeels want je begeleid, corrigeert, stimuleert, legt uit en brengt het koor naar muzikale hoogtepunten. En alles wat je nog bij leert, mag je gerust op ons overbrengen.”
Monique vervolgt: “Laatst, op 27 september, kreeg je in Wanssum een icoon van de Aartsengel Michaël aangeboden. Je vroeg me daarna ’n keer naar een lampje hiervoor en we zijn op zoek gegaan. Nu past er maar één model bij dat krijg je nu cadeau.”
Geert is er erg blij met dit heel persoonlijke cadeau.

De wijnactie kreeg ook nog even aandacht. In een mail heeft Jos nog ’n keer alles uitgelegd.
In het 2e deel van de repetitie kwamen het Agnus Dei en de kerstliederen Stille Nacht en What Sweeter Music nog aan bod. Dit laatste werd tevens het verjaardagslied voor Geert. Door hem gekozen omdat hij dit een van de mooiste kerstliederen vindt. Met een hartelijk hiep, hiep, hoera, werd deze leerzame en gezellige repetitie afgesloten.

De potgrond is nagenoeg uitverkocht en dus is de actie succesvol verlopen, waarvoor hulde.

Chris Volleberg

Week 47, 2015.

Afgelopen donderdag repeteerde het koor weer in de zo vertrouwde zaal “De Kei”.Geert koos deze keervoor een afwijkende warming-up van de stemmen. Wie, waar enz. liet hij ’t koor zingen. Een leuke variatie op de binnenbanden plakken. Warm gezongen kwam als eerste stuk de Missa Brevis van Jacob de Haan op de lessenaar. Kritisch luisterend en aanwijzingen gevend kwam deel na deel aan bod. Het laten zingen van het koor zonder begeleiding is de dirigent kennelijk goed bevallen want ook nu werd de piano weinig gebruikt. Voor onze scholing is dit beslist niet verkeerd, al is het wennen aan ’t zingen zonder. De koorleden wisten ‘t al maar nu hoort Geert nog beter dan eerst; alles. We hoeven/kunnen ons niet meer verschuilen. “Het Latijns zal en moet goed en zorgvuldig worden uitgesproken”! was de boodschap. Het regelmatig herhalen van stukjes die nog niet goed vertolkt werden bracht uiteindelijk toch wel het beoogde resultaat.
Na de pauze had Geert een tweede verrassing want de heren werden vóór de dames geplaatst. “Zo hoor ik jullie ‘ns ’n keer veel beter”, zei hij. De mannen, met zoveel vrouwenogen in de rug, lieten zich van hun beste kant horen. Een spontaan applaus van de dames werd hun deel. En trotst dat ze waren. Geert versterkte het ego nog ’n keer door te zeggen dat hij wel blij was met zoveel mannenstemmen. Er werd goed gerepeteerd en met resultaat. Het “Candlelight, angel light, gloria in excelsis deo klonk als engelenzang door het stille Geijsteren. Alvast een beetje sfeer voor de naderende kerst. Maar eerst nog het Sinterklaas kapoentje.

Tenslotte de mededelingen van het bestuur door Frans:
Na overleg met ’t koor wordt de wafelactie gehouden op maandag 28 en dinsdag 29 december. Heb je je naam nog niet ingevuld op de intekenlijst voor wafelbaksters, bakkers en verkopers, dan kan dat ook nog volgende week 19 november.

Vergeet ook de bestellijsten voor de wijn niet. Hopelijk wordt ’t weer een succes zoals vorige keer.

 

Week 46, 2015.

Voor de afwisseling repeteerde het koor afgelopen donderdag in de kerk van Geijsteren in plaats van onze vaste repetitiestek, zaal De Kei. Consequentie daarvan is dat de repetitie het moest stellen zonder pianobegeleiding. Voor het koor is het dan een pittige opgave om op de juiste toonhoogte te blijven zingen. Je kunt niet op de piano terugvallen, en dan is het risico groter dat je tijdens het zingen een toontje zakt. Een alerte dirigent, die alles hoort, hield het koor echter uitstekend bij de les, waardoor het koor goed op toon bleef. Het geluid van het koor, zingend in een lege kerk, is ook heel anders dan in zaal De kei, je kunt veel beter horen waar er nog iets fout gaat. Het was dus een repetitie waarin er veel aandacht was voor de kleine details, die maken dat een muziekstuk tot een echt mooi muziekstuk uit kan groeien als het koor op scherp blijft staan. Een goede ervaring, en dat alles onder het aandachtig gehoor van een potentieel nieuw lid van het koor.
Na al het gezwoeg op de Missa Brevis van Jacob de Haan werd de repetitie afgesloten met het zingen van een Zweeds kerstlied, en met het Ave Verum van Karl Jenkins voor de jarigen. Het potentiële nieuwe lid kon zo horen dat het Kemmerekoor muzikaal het nodige in haar mars heeft.
Voor wie bij ons koor wil komen zingen, en ieder koorlid is van harte uitgenodigd om nieuwe leden mee te nemen: Stap donderdagavond vanaf 20.00 uur binnen bij onze repetities, je wordt van harte welkom geheten, of meld je aan als lid van het koor bij het secretariaat, tel. 0478-636026. Bezoek ook eens onze website, waarop diverse muzikale fragmenten van ons koor te beluisteren zijn: www.kemmerekoor.nl.

Week 45, 2015.

Ondanks de afwezigheid van onze dirigent Geert heeft het koor onder leiding van Yvonne stevig gerepeteerd, waarbij met name de Missa Brevis van Jacob de Haan onder de loep werd genomen. Dat is ook hard nodig wil het koor deze mis met de Kerst goed uit kunnen voeren. Uiteraard was er ook tijd voor een vrolijke noot ter afsluiting: het fraaie lied “For the longest time” van Billy Joël werd ten gehore gebracht van de jarige in ons midden, bas Theo. Komende donderdag staat Geert weer op de bok, en blijven we schaven aan de mis, die al aardig in de grondverf staat, maar nog wel enige afwerking behoeft.
Voor wie bij ons koor wil komen zingen, en ieder koorlid is van harte uitgenodigd om nieuwe leden mee te nemen: Stap donderdagavond vanaf 20.00 uur binnen bij onze repetities, je wordt van harte welkom geheten, of meld je aan als lid van het koor bij het secretariaat, tel. 0478-636026. Bezoek ook eens onze website, waarop diverse muzikale fragmenten van ons koor te beluisteren zijn: www.kemmerekoor.nl.