Week 44, 2015.

In de repetitie van a.s. donderdag is Geert niet aanwezig en zal door Ivonne het kerstrepertoire ter hand genomen worden. Voor wie niet zijn tong wil breken tijdens de repetitie is het aan te bevelen de uitspraak van dit lied, ons toegestuurd door Theo en onder de leden verspreid door Rob en Ivonne, nog even thuis te oefenen. Die Russen kunnen er wat van, ze hebben het ons al vaker lastig gemaakt. Uiteraard laat het Kemmerekoor zich niet kisten, en brengen we met de kerst een onberispelijk Bogoroditse ten gehore.
Voor wie bij ons koor wil komen zingen, en ieder koorlid is van harte uitgenodigd om nieuwe leden mee te nemen: Stap donderdagavond vanaf 20.00 uur binnen bij onze repetities, je wordt van harte welkom geheten, of meld je aan als lid van het koor bij het secretariaat, tel. 0478-636026. Bezoek ook eens onze website, waarop diverse muzikale fragmenten van ons koor te beluisteren zijn: www.kemmerekoor.nl.

Week 43, 2015.

Met vereende krachten heeft het koor zich gestort op het instuderen van de 4-stemmige Missa Brevis van Jacob de Haan. Vorige week waren Sanctus, Benedictus en Agnus Dei onderwerp van nijvere oefening, afgelopen donderdag mocht het koor zich storten op het Gloria van deze mis. Voor wie het nog niet weet, het Kemmerekoor is volop bezig met het voorbereiden van een programma voor de komende kerstnacht, een programma dat klinkt als een kerstklok. Naast de 4-stemmige mis worden er een aantal prachtige meerstemmige kerstliederen gezongen, waaronder het Zweedse kerstlied Jul. Mensen die een sfeervolle start van de Kerst mee willen maken, komen uiteraard op kerstavond naar de kerk in Geijsteren. Mensen, die het aan den lijve willen ervaren, gaan een stapje verder en melden zich aan als lid van het koor om zo actief vorm te geven aan een prachtige nachtmis. Nu kun je nog instappen, om als zanger of zangeres deel te nemen aan deze intense muzikale kerstbeleving. Stap donderdagavond vanaf 20.00 uur binnen bij onze repetities, je wordt van harte welkom geheten, of meld je aan als lid van het koor bij het secretariaat, tel. 0478-636026.

Week 42, 2015.

De voorbereidingen voor een mooie kerstviering tijdens de nachtmis in Geijsteren zijn weer in volle gang. Het koor heeft zich geworpen op de vierstemmige Missa Brevis van de componist Jacob de Haan, een blijmakende, vrolijke en ook sfeervolle mis, niet al te moeilijk, en dus ook een ideale gelegenheid voor mensen, die graag in een koor zouden willen zingen, om zich bij het koor aan te sluiten, en zo een actieve bijdrage te leveren aan een moe kerstviering. Afgelopen donderdag hebben we het eerste uur van de repetitie besteed aan het instuderen van Sanctus, Benedictus en Agnus Dei, en het moet gezegd, het klonk al heel aardig. Onze voorzitter had er vanaf de zijlijn al een klein applausje voor over.
De tweede helft van de avond werd besteed aan de halfjaarvergadering van het koor. De vergadering verliep vlotjes, in gemoedelijke sfeer, teken dat het met de sfeer in het koor wel goed zit. De dirigent liet weten dat hij graag ons koor begeleidt, hij zag ook wel verdere aandachtspunten voor het koor, en deed een aantal voorstellen hoe hij daar in de komende maanden aandacht aan wil geven. Met name ziet hij graag dat het koor, wanneer het moet optreden in een vreemde omgeving, of met lastige omstandigheden geconfronteerd wordt, toch met veel zelfvertrouwen blijft zingen. Ook de kracht van de afzonderlijke stemgroepen kan verbeterd worden. Dat hangt ook samen met voldoende vertrouwen hebben in eigen kunnen. Het koor liet weten ook zeer tevreden te zijn over de wijze waarop hij het koor begeleidt, dus trekken we graag samen verder op. In de halfjaarvergadering kon ook het bestuur weer op volle sterkte gebracht worden, de vacature in het bestuur wordt ingevuld door Chris Volleberg, die van harte welkom werd geheten in het bestuur, en we wensen hem allemaal veel succes. Dat het koor ook aan de toekomst denkt, bleek wel toen een eerste concept van het jubileumprogramma gepresenteerd werd, dat uitgevoerd gaat worden in 2018 als het koor haar 50-jarig bestaan viert. Het concept-programma werd enthousiast ontvangen, dus kan de jubileumcommissie verder op de ingeslagen weg.
Ook de viering van dit 50-jarig jubileum zou een aardig aanknopingspunt kunnen zijn om je aan te sluiten bij het koor. In 2016 starten we met het instuderen van veel nieuwe muziek, die in dat jaar uitgevoerd zal worden. Dus sluit je aan bij het Kemmerekoor, neem potentiële leden mee naar de repetitie. Je bent van harte welkom iedere donderdagavond, om 20.00 uur in zaal “De Kei” in Geijsteren. Men kan zich ook melden bij het secretariaat van het koor, per mail via secretaris@kemmerekoor.nl of per telefoon: 0478-636026.