Week 14, 2015.

Vanuit Eindhoven kwam het bericht dat onze vaste pianist/organist met Pasen, Hans van der Eijnden, getroffen is door ziekte. Hij zal komende zondag in de Paasmis het Kemmerekoor helaas niet kunnen begeleiden. Telkens weer als het Kemmerekoor door iets dergelijks getroffen wordt is er een creatieve oplossing. Dirigent Geert gaat zelf achter het orgel plaats nemen en Ivonne neemt het dirigeren voor haar rekening. Het was op de repetitie even wennen, maar de aanwezige leden hadden en hebben het volste vertrouwen in stand-in Ivonne. Voor Geert was het ook een bijzondere ervaring het zingen van zijn eigen Sint Michaëlsmis te begeleiden. Voor de jarige van de week werd op haar verzoek ‘What a wonderful world’ gezongen.

a.s. Donderdag 2 april, Witte donderdag, is de generale repetitie in de parochiekerk om 20.00 uur.

Uitstekende potgrond in zakken van 70 liter is nog steeds verkrijgbaar. Bel of mail even Jan Kleeven, tel. 531897, email jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email elbersvennekens@hotmail.com. De potgrond wordt dan eventueel thuis bezorgd..

Week 13, 2015.

Bijna volle bak afgelopen repetitie, de repetitie die uiteindelijk toch door kon gaan Alle stemmen waren erg goed bezet. Van te voren werd driftig ‘Frans’ geoefend en vergaderde de repertoirecommissie over wat het Kemmerekoor in de nabije toekomst op uitvoeringen zingt.

Donderdag 26 maart a.s. is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Om 19.30 uur gaat Monique voor in de franse uitspraak.

Uitstekende potgrond in zakken van 70 liter is nog steeds verkrijgbaar. Bel of mail even Jan Kleeven, tel. 531897, email jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email elbersvennekens@hotmail.com. De potgrond wordt dan eventueel thuis bezorgd..

Week 12, 2015

Het leek net alsof de St. Michaelsmis vorige week nog was uitgevoerd, zo goed zat zit hij nog in de bovenkamers van de leden. Het was toch al weer twee maanden geleden dat de Mis voor het laatst gezongen werd. Volgens dirigent Geert klonk het zelfs ‘anders mooi’ deze keer.

Eén van de jarigen had zoveel gezien op een uitstapje eerder op de dag dat ze als verzoeknummer ‘What a wonderful world’ aanvroeg. Met plezier werd door het koor aan dat verzoek voldaan.

A.s. donderdag 12 maart is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Om 19.30 uur geeft Monique weer uitleg over de Franse uitspraak. Er is echter een grote kans dat deze repetitie niet doorgaat, omdat dirigent Geert waarschijnlijk ergens anders moet invallen. Volgens hem zijn we zover met instuderen dat een gemiste repetitie wel verantwoord is. Via email krijgt iedereen nog bericht. Dat kan zelfs op het laatste moment zijn!
De korte vergadering van de repertoirecommissie gaat in ieder geval wel door. Om 19.00 uur in het Timmerhuus, of als er geen repetitie is om dezelfde tijd bij Ger thuis.
De jubileumcommissie vergadert a.s. dinsdag 17 maart om 20.00 uur bij Ellen.

De potgrondactie van het Koor werd door de in grote getale opgekomen vrijwilligers enthousiast uitgevoerd. Rond twaalven waren alle aanhangers weer terug op de vertrekplek, waar ze intussen ook al een keer koffie of thee hadden kunnen drinken.

Voor diegenen in Geijsteren die niet thuis waren en toch nog graag potgrond willen hebben: Bel of mail even Jan Kleeven, tel. 531897, email jankleeven@ziggo.nl of Ger Elbers, tel. 531544, email elbersvennekens@hotmail.com. De potgrond wordt dan komende week thuis bezorgd.
In ieder geval al iedereen bedankt voor het slagen van de potgrondactie van dit jaar!

Potgrondactie Kemmerekoor

Zaterdag 14 maart is de jaarlijkse potgrondactie van het Kemmerekoor.
Vanaf 10.00 uur komen leden van het Kemmerekoor bij U langs voor deze actie.
Een 70 liter zak potgrond van uitstekende kwaliteit kunnen wij U leveren voor de prijs van 7 euro. Mocht U zaterdag morgen niet thuis zijn, kunt U de potgrond ook van te voren bestellen. De potgrond wordt dan bij U afgeleverd en U kunt het verschuldigde bedrag over maken op rekeningnummer NL87RABO0156 3024 46 t.n.v. het Kemmerekoor.
U kunt de potgrond van te voren bestellen bij Ger Elbers, tel. 531544,
emailadres: elbersvennekens@hotmail.com

Week 11, 2015.

Le Printemps werd gezongen voor de jarigen van de week. Dat was een goede afsluiting van een repetitie waarin zelfs Il est bel et Bon helemaal werd uitgezongen en Lobe den Herren een duidelijk beeld kreeg. Op naar Pasen.

A.s. donderdag 12 maart is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Om 19.30 uur geeft Monique weer uitleg over de Franse uitspraak.

Zaterdag 14 maart is de jaarlijkse potgrondactie. Pols ook eens familie, kennissen, vrienden etc. in de omgeving van Geijsteren of we hen van dienst kunnen zijn met goede, betaalbare potgrond. Zo wordt de actie nog succesvoller. Leden die zich opgegeven hebben verzamelen zich op zaterdag om 9.45 uur bij de Gebr. Jakobs aan de Heikampweg met of zonder auto en aanhanger zoals opgegeven. Het aantal opgaven voor deelname aan de actie is wat krap. Opgave kan nog steeds bij Ger Elbers.