Week 6, 2015.

Het zit al even in  de muziek map en de leden die al héél lang bij het Kemmerekoor zijn hebben het vroeger  eens gezongen. Sef Adams was toen de eerste dirigent van het koor: Il est bel et bon. Volgens insiders een  roddelliedje  tussen twee vrouwen  over hoe mooi en goed hun mannen wel niet zijn. Afgelopen repetitie  werden de eerste twintig maten ingestudeerd Roddelliedje of niet, het klonk al mooi!.

A.s. donderdag  5 februari is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei .                 Donderdag is het weer de eerste donderdag van de maand, dus tijd voor de derde helft aan de overkant!

Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 5, 2015.

Eerst even een rectificatie: Het oudste lid van het Kemmerekoor is geen 81 jaar, zoals vorige week abusievelijk gemeld, maar al ruim 82 jaar!  Je ziet maar: Zingen houdt je jong. Gewoon zingen over Fröhligkeit und Leichtes leben en Lobe den Herrn  net als op de afgelopen  repetitie.  Of over  het ‘bos van Juli’,  of  ‘deze prachtige paastijd’.  O ja, wel deze week nog goed de tekst doornemen van  het eerste deel van de ‘Miserabelen.’

Het is nog niet duidelijk waar  donderdag 29 januari a.s. de repetitie is  De leden ontvangen in de loop van de week hierover nog bericht. Zaal de Kei is niet beschikbaar  i.v.m.  de teeravond van het Gilde.

Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

 

Week 4, 2015.

Bijna de gehele eerste helft werd gewijd aan de jarige van de week.  Fröhlichkeit und Leichtes Leben en Zij leve laááááááááng werd  weer uit het geheugen omhoog gehaald. en  goed  geoefend. De repetitie werd op verzoek van de jarige afgesloten met Colors of the wind.

Per 1 januari heeft het Kemmerekoor 43  actieve leden.  14 Sopranen, 11 alten, 8 tenoren en  10 bassen.  Het oudste lid is 81 jaar, het jongste lid 48 jaar.
Alle verdere gegevens zijn te vinden op de website: www.kemmerekoor.nl

a.s. Donderdag  22 januari  is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.
Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 3, 2015.

De dirigent stopte de energie van een hele repetitie in het eerste uur. Diverse liedjes uit verschillende genres werden doorgezongen waarbij  Geert de lat voorwaar niet laag legde. Laten we het als een uitdaging zien voor het komende jaar om dat ‘gewilde’ niveau te bereiken.  Veel thuis oefenen, geen  repetities overslaan,  zelf discipline, altijd de goede muziek bij hand,  luisteren naar de andere stemmen, de teksten kennen,  etc. etc. Even mochten we proeven aan een nieuwe mis: Missa Tertia van Lajos Bardos. Deze Hongaarse componist leefde van 1899 tot 1986  en componeerde de mis in de donkere periode  van  Hongarije van voor, tijdens en na de WO II. Voor de jarige werd ‘Thank you for the music’ van Abba gezongen.  De tweede helft van de repetitie werd volledig besteed aan de toost op het nieuwe jaar,  aangevuld met vers gebakken wafels.

Iedereen heeft inmiddels de nieuwe lijst van de actuele muziekmap gekregen,. Daarop staan ook de partituren die dienen te worden ingeleverd.

a.s. Donderdag  15 januari  is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.
Om 18.30 vergadert de repertoirecommissie bij Ger.

Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

 

Week 2, 2015.

De gedachten gingen  de laatste weken vaak uit naar  overleden pastoor Wim van Kempen.  Tijdens  de nachtmis memoreerde  (Inval)Pastoor Coen Wauben  in zijn woorden aan deze prachtige man. Afgelopen  zondag   mocht het Kemmerekoor de zeswekendienst opluisteren.  Een sfeervolle H. Mis waarin afscheid-nemend-invalpastoor Bert Paquay mooie woorden  van de oudpastoor ter overdenking meegaf. Zijn Geest zal in het hart van het koor blijven.

Een hevige  en langdurige sneeuwbui belette de koorleden niet om tussen Kerst en Nieuw bijna alle, door andere koorleden gebakken,  wafels aan de man of vrouw te brengen.  De weinige resterende wafels werden,  via een emailaktie onder de Geijsterse bewoners die niet thuis waren op het moment van de rondgang,  als nog verkocht en bezorgd.

a.s. Donderdag  8 januari  is de eerste repetitie in het nieuwe jaar. Aanvang om 20.00 uur in zaal de Kei. Afmeldingen via Thea Moors, tel. 077-3971799, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.