Week 5, 2014.

Afgelopen week  ging de repetitie niet door vanwege  een fikse verkoudheid van onze dirigent Geert.  Deze week gaat de repetitie niet door vanwege  de worstavond  van het Gilde in zaak de Kei, waaraan ook een aantal van onze leden deelnemen.

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 6 februari  a.s. om 20.00 uur in zaal de Kei. Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 4, 2014

Een rustige repetitie afgelopen week.  Al een beetje zomersfeer door de zomer-thema liedjes en na de pauze verder gewerkt aan de St. Michaëlsmis. Op verzoek van de jarige werd Abba’s ‘Thank you for the music’ gezongen.  

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 23  januari a.s. om 20.00 uur in zaal de Kei.
Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors,
tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 3, 2014.

“Halleluja,”  werd er aan het eind van de repetitie van afgelopen donderdag gezongen voor de jarige!  “Halleluja,” ook voor de repetitie die werd begonnen met een welkomstdrankje om te proosten op het nieuwe zangjaar 2014. “Halleluja,” voor de lekkere wafels in de pauze,  overgebleven van de heel goed geslaagde wafelactie  En een “Halleluja” voor de zomerliedjes “Middelandse Zee”, “Hee goade mee” ( een arrangement van Geert ) en  “Le Printemps”. Met deze liedjes verraste dirigent Geert het koor op de eerste repetitie na de kerstvakantie. Tenslotte een “Halleluja”  voor de lekker zittende  stoelen die in de gerenoveerde “Kei“ klaar stonden.

Zondag 19 januari a.s. is de sterfdag van de stichter van het koor: Pastoor Kemmere. Ter zijner intentie is in de parochiekerk van Geijsteren om 10.00 uur de Hoogmis.

Namens S.O.S. Meerlo Wanssum worden het Kemmerekoor, Le Rossignol en het Wanssums Gemengd koor van harte bedankt voor de werkelijk gulle vrijwillige gave tijdens het kerstconcert op zondag 22 december in Wanssum . Voor het project “Laat Jiboro er bij horen “, werd via het bijdragemandje en de verkoop van derde wereld spullen een bedrag bijeen  gehaald van € 685,00.  

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 16  januari a.s., dan weer in de vertrouwde, gerenoveerde zaal de Kei. Aanvang 20.00 uur. Op de repetitie kan dan ook nog alle resterende kerstmuziek etc. worden ingeleverd, die afgelopen half jaar is geoefend en uitgevoerd.

Voor de repetitie van a.s. donderdag om 19.30 uur  komt de programmacommissie bijeen om een keuze te maken voor de zomerliedjes voor de komende tijd. Leden die nog  een mooi idee hebben voor één of meer zomerliedjes, laat het  weten voor a.s. donderdag  via inlichtingen@kemmerekoor.nl, liefst met bladmuziek erbij.

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 2, 2014.

De wafelactie van het Kemmerekoor tussen kerst en Nieuw was dankzij de inzet van de leden, maar zeker ook door de koop- en steunbereidwilligheid van de inwoners van Geijsteren en omstreken een prachtig succes.  De hartelijke dank van het Kemmerekoor als Geijsterse vereniging gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie opbrengst

De eerstvolgende repetitie is op donderdag 9 januari a.s., dan weer in de vertrouwde, gerenoveerde zaal de Kei. Aanvang 20.00 uur. Het is dan  de eerste donderdag van de maand en de eerste repetitie in het nieuwe jaar. Er is dan gelegenheid voor de koorleden om nieuwjaarswensen uit te wisselen. Op de repetitie kan dan ook alle kerstmuziek etc. worden ingeleverd, die afgelopen half jaar is geoefend en uitgevoerd.

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.