Week 48, 2013.

Het eerste deel van de repetitie hadden we gastzangers uit Lottum, waarmee we de liedjes voor het Kerstconcert doorzongen. Na de pauze, waarin een heerlijke traktatie van onze een jaar minder jong geworden dirigent,  werd alle aandacht besteed aan de nieuwe mis.  Voor de twee jarigen zongen we  als afsluiting ‘What Sweeter Music’  en ‘Fields of Gold.’

Donderdag a.s. 28 november,  is  de volgende repetitie in de m.f.r. van de basisschool, aanvang  20.00 uur precies. De mannen zingen na afloop van de reguliere repetitie nog een half uurtje door. Een halfuur voor de  repetitie van 20.00 uur  is Monique al  aanwezig voor diegenen die de uitspraak van de franse kerstliederen nog even willen  verbeteren.

De programmacommissie vergadert a.s. donderdag om 19.00 uur bij Ger. Belangrijk punt daarbij is het repertoire en programma voor 2014.

Voor de maand december zijn de volgende gezamenlijke repetities gepland:  Maandag 9 december in Wanssum en dinsdag 17 december in Lottum.  Leden die dan niet kunnen, zijn ook welkom op de  ‘normale’ repetities van Wanssum ( elke maandagavond  om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis of in de kerk ) en van Lottum ( elke dinsdagavond  van 20.00 tot 21.00 uur in  gemeenschapshuis Smetenhof of in de kerk).

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 47, 2013

Weer verder de puntjes op de i zetten op de repetitie van afgelopen week. De moeilijke stukken werden nog eens doorgenomen.  Dirigent Geert vertelde tegen de sopranen dat ze bij het zingen af en toe net moeten doen alsof ze gek zijn.  Maar jullie moeten geen gekke dingen doen, vervolgde hij zijn betoog. Aan de zang van de sopranen daarna was  te horen dat ze toch weer wat hadden geleerd.

Op de gezamenlijke repetitie in Lottum afgelopen zaterdag werd van 9.45  tot 11.45 uur intensief gerepeteerd en het lukte zelfs om een heel groot koor, heel zacht te laten zingen.

‘An International Christmas’ werd echt internationaal gezongen, toen bleek dat door de verschillende koren  tegelijk in het engels en nederlands  werd gezongen.  Dirigent Poul zwaaide af en besloot na overleg om  toch  alleen met de engelse tekst verder te gaan.

Donderdag 21 november  is  de volgende repetitie in de m.f.r. van de basisschool, aanvang  20.00 uur precies.  Voor de maand december zijn nog de volgende gezamenlijke repetities gepland:  maandag 9 december in Wanssum en dinsdag 17 december in Lottum.  Leden die dan niet kunnen, zijn we ook welkom op de  ‘normale’ repetities van Wanssum ( elke maandagavond om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis ) en van Lottum ( elke dinsdagavond  van 20.00 tot 21.00 uur in  gemeenschapshuis Smetenhof).

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 46, 2013

Langzaam komt er lijn in de muziekstukken die  met de kerstconcerten worden uitgevoerd.  Dirigent Geert  besteedde speciale aandacht  aan de  probleemstukjes bij de diverse nummers.  De mis voor de kerstnacht zal ook nog de nodige zweetdruppels kosten, maar het gaat lukken!  Welk koor kan er nu prat op gaan een mis te zingen, gecomponeerd door de eigen dirigent?  In de pauze werd door de jarige van de week getrakteerd op cake en vervolgens werd hij bij de afsluiting van deze weer intensieve repetitie toe gezongen met “Str?lande Jul”.  De derde helft werd uitgesteld tot komende week  i.v.m. de niet beschikbaarheid van ’t Trefpunt .

De programmacommissie is uitgebreid met twee leden, zijnde Cynthia Siefers en Dymph Gerritsen. De p.c. gaat zich komende tijd beraden op het repertoire en programma voor 2014..

Donderdag 14 november  is  de volgende repetitie in de m.f.r. van de basisschool, aanvang  20.00 uur precies.  A.s. Zaterdag 16 november is om 9.45 uur de eerste repetitie samen met het Gemengd Koor van Wanssum, het gemengd koor Le Rossignol uit Lottum ( kijk eens op www.lerossignollottum.nl ) en de kopergroep van de fanfare van Wanssum.. Deze repetitie vindt plaats in café-zaal  Harmonie te Lottum,  Hoofdstraat 8.
Voor de maand december zijn nog de volgende gezamenlijke repetities gepland:  maandag 9 december in Wanssum en dinsdag 17 december in Lottum.

Mocht je voor de repetities verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 45, 2013

In de multifunctionele ruimte van de basisschool, die het Kemmerekoor mag gebruiken voor de duur van de verbouwing van zaal de Kei, begonnen om klokslag half acht de sopranen aan de extra repetitie  om zich ‘ What Sweeter Music’ eigen te maken, met name de stukken, waar hun stemmen gesplitst worden.  Tijdens de zeer goed bezochte  repetitie ( 36 leden aanwezig!), konden de alten, bassen en tenoren de vorderingen van de sopranen al horen.  Voor de pauze werd aandacht besteed aan ‘Gloria’ van de St. Michaëlsmis.  Het zal stevig oefenen worden,  maar het vierstemmige ‘amen’ klonk best goed.

De poll over het inzingen heeft geleid tot een aantal reacties, die allemaal aangaven dat ( kort ) inzingen op de repetitie toch wel nodig is. Er werden nog enkele andere  suggesties gegeven, waarvan het zeker zinvol is deze door te schuiven naar het bestuur, zodat er in de jaarvergadering over gepraat kan worden.

De bestuursvergadering  is a.s. woensdag 6 november, om 20.45 uur bij de voorzitter.

Donderdag 7 november  is  de volgende repetitie in de m.f.r. van de basisschool, aanvang  20.00 uur precies.   Het is de eerste donderdag  van de maand, dus is er gelegenheid voor de derde helft.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.