Week 44, 2013.

‘Virgin Mary Had A Baby Boy’, de kerstspiritual uit Trinidad,  was het inzingnummer op de laatste repetitie. Een goed idee, meteen met repeteren beginnen, want bij navraag blijkt dat veel leden  vóór de repetitie thuis al een half uurtje oefenen via you tube of de website, om goed voorbereid naar de repetitie te komen. Ja, we zijn goed bezig! Via het mailadres inlichtingen@kemmerekoor.nl  is er de mogelijkheid voor de leden om aan te geven of ze van te voren thuis inzingen of niet  en  wat hen betreft het koor op de repetitie het inzingen wel of niet  achterwege kan laten. Laat het even weten dan kan er een weloverwogen beslissing genomen worden.

Het was een intensieve repetitie, waar  per partij weer op de klank en uitspraak werd geoefend.  Voor de jarige werd als afsluiting het wonder-schone en  gevoelige Ave Verum van Jenkins gezongen.

Dat de dirigent geen wonder-kind is werd afgelopen week duidelijk.  De St.Michaëlsmis werd door hem niet in zijn geboortejaar 1965 gecomponeerd ( zoals abusievelijk vermeld ), maar in 1996, toe hij  nog wel jong, maar toch al begin dertig was.

De bestuursvergadering welke was gepland op woensdag 30 november  is verschoven naar woensdag 6 november, 20.45 uur bij de voorzitter.

Zaterdag 16 november a.s. is de eerste gezamenlijke repetitie gepland  met Wanssum en Lottum. Dit ter voorbereiding op de kerstconcerten die op 20 december ( Lottum ) en 22 december ( Wanssum ) zullen plaatsvinden.  Aanvangstijd van de repetitie is 9.45 uur.

 

Donderdag 31 oktober a.s.  is  de volgende repetitie in zaal de Kei.. De sopranen beginnen om 19.30 uur, de alten, tenoren en bassen sluiten om 20.00 uur aan.  Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 43, 2013.

Het tweede couplet van Juul, Juul,  werd  ingestudeerd. Hierbij was veel aandacht voor de tekst. Het koor doet er alles aan  om dit Zweedse kerstlied ook zo Zweeds mogelijk te laten klinken. Oftewel zoals de dirigent het al eens eerder verwoordde:  Als het Kemmerekoor dit liedje in Zweden gaat zingen, moeten ze daar denken dat het een Zweeds koor  is.  Dat laatste begint er al aardig op te lijken, maar hoe komt het Kemmerekoor in Zweden?

De muziekcommissie heeft besloten met kerstmis de St. Michaëlsmis uit  te voeren.  Dirigent Geert heeft deze mis in 1965 gecomponeerd. Enkele weken geleden  is al eens de Agnus Dei geoefend. Afgelopen week was de Kyrië aan de beurt.  Best wennen met  die riedels. Binnenkort is de mis compleet beschikbaar en kan die aan de actuele muziekmap worden toegevoegd. In de actuele muziekmap prijkt ook de Cantique de Noël.  Er zijn nog enkele exemplaren op voorraad voor diegenen die dit stuk nog niet in hun bezit hebben.

Donderdag 24 oktober a.s.  is  de volgende repetitie, om klokslag 20.00 uur in zaal de Kei. Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Week 42, 2013.

‘Welke muziek kunnen we nog lieflijker zingen dan een kerstliedje’  was het thema van het eerste repetitie uur.  De dirigent besteedde  veel aandacht  aan de uitspraak en het het gevoel achter de Christmas carol  “What Sweeter Music”. De noten  zitten er bij alle partijen goed in, maar de afwerking blijkt  toch nog hier en daar te haperen.  Er waren weer veel leermomenten,  veel kritiek, maar toch ook weer schouderklopjes voor de “sound” van het koor.
Op de website  www.kemmerekoor.nl zijn, buiten het actuele nieuws, ook de partijen voor ( bijna ) alle kerstliederen te vinden.  Kijken, zoeken en oefenen dus maar.

De programmacommissie gaat  binnenkort een datum prikken voor het uitzoeken van de stapels terug gekomen muziek. Voor diegenen die de stukken nog niet ingeleverd hebben:  Graag komende week!

 

De vier deelnemende koren aan het herfstconcert van het Gemengd koor uit Tienray, afgelopen zaterdagavond  12 oktober,  verzorgden een heel mooi, avondvullend programma. Het Kemmerekoor mocht als laatste optreden.  De 34   (van de 43!) leden,  onder leiding van dirigent Geert en met pianobegeleiding van Theo Hes,  gaven een prachtige uitvoering  met veel variatie in muziekgenres. Het optreden werd afgesloten met de medley van Boudewijn de Groot,  hetwelk,  middels het mee klappen en zingen en als afsluiting een klaterend applaus door de meer dan honderd aanwezigen, bijzonder werd gewaardeerd.    

 

Donderdag 17 oktober a.s.  is  de volgende repetitie, om klokslag 20.00 uur in zaal de Kei.
Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Herfstconcert Tienray, 12-10-2013

Gemengd Koor Tienray organiseert op zaterdag 12 oktober een herfstconcert.
Zij treden dan op in het parochiehuis in Tienray.

Tijdens het concert wordt het Gemengd Koor Tienray bijgestaan door:
Kemmerekoor uit Geijsteren,
Afrikaans koor A Djambo uit Venray
zangvereniging Melodia uit Kronenberg.

Entree is gratis, het herfstconcert begint om 20.00 uur.

Week 41, 2013.

Het programma voor de pauze was helemaal afgestemd op het optreden van zondag  in Merselo bij gelegenheid van de “Koren op de Molen” dag daar.  Onder begeleiding van Theo Hes namen we het populaire programma door. Opvallend was dat het koor steeds professioneler  het  programma uitvoert. De dirigent hoeft alleen nog af en toe een beetje bij te sturen en de gezichten  op “zon” te zetten.
Na de pauze van de repetitie was het weer kerst wat de klok sloeg. “And the Glory of God” uit de Messiah van Georg Friedrich Händel  klinkt steeds mooier en ook “Rejoice in the Lord always” bracht enkele zangers tot de uitspraak:  “Toch een mooi liedje, nu we het beter gaan leren”.
Bij gebrek aan een jarige van de week werd voor de bijna jarige dochter van de voorzitter het feestlied “Zij leve lang”  gezongen en op zijn i-phone opgenomen.

Zondag om  twee uur werd er door het Kemmerekoor een hele gave uitvoering in de prachtige Merselose molen  gegeven, waarbij het publiek zelfs om een toegift vroeg.  Helaas kon die niet gegeven worden  omdat dirigent Geert naar een volgend optreden moest.

Donderdag 10 oktober a.s.  is  de volgende repetitie, om klokslag 20.00 uur in zaal de Kei. Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Zaterdag  12 oktober a.s.  doen we mee aan de korenavond in Tienray.
Aanvangstijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt.