Week 36, 2013

Bij prachtig weer  werden bij de kapel in het bos, waar voor de laatste keer dit seizoen de eucharistie-viering plaatsvond, de picknicksongs gezongen.  Het mooie, latijnse marialied Ave Verum, het schalkse engelse Halleluja van Leonard Cohen,  het Hebreeuwse Bashana Haba’ah, de evergeens van Boudewijn de Groot  en een Geijsters Volkslied, gemaakt door Wim Kunen, bracht voor elke aanwezige wat wils en vormde samen een prachtig  geheel.Helemaal zoals  in het volkslied van Wim gezongen werd:
De minse die leve d’r samen verbonde, ‘nen bând den d’r is, ien verdriet en ien vreugd.

Donderdag a.s. 5 september is  de volgende repetitie, om 20.00 uur in zaal de Kei.
Om 21.00 uur is aansluitend de halfjaarlijkse vergadering.
Mocht je voor de repetitie en/of vergadering  verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Het is weer de eerste donderdag van de maand, de derde helft  is, als de tijd na de vergadering het toelaat, weer aan de overkant in café ’t Trefpunt.

Week 35, 2013.

Een praktisch volle “bak’ op de repetitie, afgelopen week. Eerst werden de nummers voor de picknicksongs doorgezongen. Komende woensdag 28 augustus zingen we deze na afloop van de dankdienst van 19.00 uur bij de kapel in het bos. Diegenen die de dienst niet bijwonen, worden verzocht om 19.15 uur ( stilletjes ) aanwezig te zijn.

Er was ook ruim aandacht voor het kerstprogramma. Met veel nieuwe stukken.  Voor de jarigen werd op een prachtige manier het Ave Verum van Jenkins gezongen.

Donderdag 29 augustus is dan  de volgende repetitie, om 20.00 uur in zaal de Kei.   Mocht je voor de picknicksongs of repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Na afloop van de picknicksongs is er bestuursvergadering bij Ger.

Week 34, 2013

Zingen kun je zelfs met veel plezier nog op je tachtigste! Dat bleek op de afgelopen repetitie waar op verzoek van de 80-jarige ‘Music brings us together’ gezongen werd ter ere van haar verjaardag. De andere jarigen van afgelopen zomervakantie, de drie Chrissen,Rob, Door, Dionne en Ger, mogen voor komende repetitie een verzoeknummer opgeven. Tip vanuit Finland: Ave Verum ( gegroet waarachtig ) zou een mooi nummer kunnen zijn.  Na  twee jaren van studie werd Ellen met veel enthousiasme weer welkom geheten op de repetitie. Dirigent Geert ging voortvarend aan het werk met het kerstrepetoire, want ja, zover moet er vooruit gewerkt worden om alles  perfect te kunnen uitvoeren.  Voor de ontspannende noot werd wel nog de medley van het land van Maas en Waal gezongen.

a.s. Donderdag 22 augustus weer repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Een uurtje van te voren vergadert de  programmacommissie bij Ger.

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.

Volgende week woensdag ( dus niet donderdag, zoals vorige week abusievelijk vermeld), zingen we de picknicksongs bij de kapel in het bos na afloop van de dienst van zeven uur. Daarna is dan bestuursvergadering bij Ger.

Week 33, 2013

En dan is de vakantie weer voorbij! Deze week donderdag, 15 augustus is de eerste repetitie van de tweede seizoenshelft.  Aanvang om 20.00 uur in  zaal de Kei. Het zal even wennen zijn: Eerst bij het inzingen de kelen weer ontdoen van  alcohol – aanslag en barbeque – vet, maar dan kunnen de juiste klanken weer tevoorschijn getoverd worden.

Een druk programma  komend halfjaar met als eerste de picknicksongs bij de kapel op donderdag 29 augustus,  uitvoeringen in Tienray en Merselo in oktober en het kerstconcert  met de gemengde koren van Wanssum en  Lottum in december. Het jubileumjaar 2013 wordt dan afgesloten met de nachtmis in onze eigen parochiekerk.

Mocht je voor de repetitie verhinderd  zijn, s.v.p. afmelden  bij Thea Moors, tel. 077-397199, email adres  afmelden@kemmerekoor.nl.