Week 26, 2012

De nieuwe medley van Boudewijn de Groot was het grote thema op de repetitie van afgelopen donderdag.  Ik Geloof, ik Geloof,  liet een sopraan uitbundig weten, terwijl buiten de regen kletterde en het onweer zich liet horen. Als afsluiting zongen we het populaire Allelujah van Leonard Cohen voor de jarige van de week.

Er was ook even aandacht voor That Man van Caro Emerald.  De mp3 oefenstof voor elke partij van dit liedje, staat op de website www.kemmerekoor.nl

a.s. Donderdag  28 juni is de laatste repetitie voor de vakantie. Aanvang om 20.00 uur in zaal de Kei. We starten natuurlijk op tijd en gaan dan aan een stuk door tot 21.15 uur, waarna we tijd maken om onder het genot van een drankje elkaar een goede vakantie toe te wensen. Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  in ieder geval voor donderdagsmiddag 12.00 uur.

Na de vakantie zijn er nog een zevental repetities om ons het nieuwe repertoire eigen te maken voor het jubileumconcert in Vierlingsbeek op zondag 28 oktober. Om een indruk te krijgen of deze repetities met volle bezetting worden bijgewoond, is het verzoek om nu reeds aan te geven op welke repetitie data er leden in principe verhinderd zijn en wie eventueel op zondag 28 oktober niet van de partij kan zijn. Er kan dan op tijd ingespeeld worden, b.v. door het vragen van gastzangers en –zangeressen. De data waarop men verhinderd is kunnen ook aan Thea worden doorgegeven.

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 25, 2012

Van de bassen, sopranen en alten waren elk zes zangers/zangeressen  aanwezig. De tenoren moesten het met minder doen. Met maar één stem en één playbacker werd toch nog een mooi zacht geluid geproduceerd.  Er werd geoefend aan het nieuwe programma met extra veel aandacht aan die ene man ( that man )!

De derde helft werd in overleg uitgesteld naar de laatste repetitiedag voor de vakantie, donderdag 28 juni.

De eerstvolgende  repetitie is donderdag a.s. 21 juni om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  in ieder geval voor donderdagsmiddag 12.00 uur.

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 24, 2012

Harde regen en  gilde-koning-schieten ( proficiat Bram en Cor! ) konden  niet deren om er weer een goede repetitie ( 25 aanwezigen ) van te maken.  De “Bashana’s” en “Blood will flow ) vlogen weer in het rond.  Afgesloten werd met Fields of gold van Sting, dit voor de jarigen van afgelopen week, die in de pauze in overleg tot dit mooie nummer waren gekomen

De eerstvolgende  repetitie is donderdag a.s. 14 juni om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  in ieder geval voor donderdagsmiddag 12.00 uur.

Na afloop is er weer de derde helft!

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 23, 2012

Een mooie repetitie  afgelopen donderdag, met o.a. russische en hebreeuwse liedjes. Een repetitie  die we afsloten met het stemmige Halleluja voor de jarige van de week.

Na afloop heeft de programmacommissie nog vergaderd en besloten dat uit de experimenten van de laatste repetities er 5 nieuwe  nummers aan het repertoire worden toegevoegd.  De partituren worden inmiddels besteld en vanaf komende donderdag gaat dirigent Geert ervoor ons deze nummers eigen te laten maken.  Eind oktober, als het  jubileumconcert in Vierlingsbeek plaats vindt, moet ons nieuwe repertoire staan.

Komende donderdag  7 juni  is het koning schieten van het Gilde, een evenement waaraan een aantal mannen van het koor zullen deelnemen.  Ook zijn er al enkele leden van het koor op vakantie.  Om op tijd te kunnen inspelen op de vraag of het zin heeft deze week de repetitie door te laten gaan vraagt het bestuur de leden om zich deze week indien nodig zeker en in een vroeg stadium af te melden.  De  repetitie is om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  in ieder geval voor donderdagsmiddag 12.00 uur.

Gezien de afwezigheid van  de gilde-mannen,  wordt de derde helft een weekje uitgesteld.

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).