Afscheid Gérard Lucassen.

Op paaszondag 2012 zong  Gérard Lucassen voor het laatst mee met het Kemmerekoor  in de hoogmis.   Na een lidmaatschap van 15 jaren  vond Gérard de tijd gekomen om te stoppen met zingen en  het gebruik van de zangstem  aan de “jongeren “over te laten.

Op de eerste repetitie na Pasen nam hij op  zijn eigen wijze afscheid van het koor en “zijn” tenoren.

Bestuur en leden wensen hem  nog heel veel gezonde jaren toe en natuurlijk ook veel luister plezier naar zijn  favoriete koormuziek.

 

Week 22, 2012

Ondanks de erg zwoele avond  was het toch een gezellige en waardevolle repetitie. Geert paste het programma slim aan vanwege het gebrek aan mannelijke zangers. Met name de tenoren waren met erg weinig, dit vanwege de voorjaarsvakantie van de helft van hen. Een nieuw experiment in onze zoektocht naar het nieuwe repertoire was Bashana Haba’ah. Een mooie melodie  met de volgende ( hebreeuwse  ) tekst: Volgend jaar, als er vrede is,  zullen we naar  het mooie gewone leven kunnen terugkeren, het leven wat  zo lang door ons ontkent  is. Je zult het zien.  O, hoe goed zal het zijn, volgend jaar!

Ook werd er weer geoefend op Fragile van Sting.  Hierbij moeten we de komende tijd laten horen en zien, dat we ook moeilijkere nummers onder de knie kunnen krijgen!

Donderdag  31 mei is de volgende repetitie. Om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 20, 2012

Een zoektocht naar  het  nieuwe programma was de afgelopen repetitie de hoofdmoot. “Les miserables” werd verder uitgediept en  de nachtegaal en Archibaldus werden  zelfs voor de dag getoverd.  Tot slot werden alle aanwezigen verwend met de generale repetitie  van  Cynthia, met piano-begeleiding van Geert,  voor haar optreden afgelopen  zondag in Venray.  Ze zong  bijzonder mooi  “Cry me a River”.

Het koor deed afgelopen zondag samen met de vrouwenvereniging weer haar uiterste best  bij het verzorgen van de entree bij de Kunstmanifestatie.  Allen hardstikke bedankt voor de inzet.

Komende donderdag is Hemelvaartsdag en is er geen repetitie.
Donderdag  24 mei is de volgende repetitie. Om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

Voor potgrond:  Een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 19, 2012

Na de gelukte zoektocht naar de lat onder de piano kon de repetitie écht beginnen.  Gezien de rustige tijd die het koor tegemoet gaat, het optreden in Haps gaat niet door,  kan er nu gewerkt worden  aan ons nieuwe programma, wat we voor het eerst naar buiten zullen presenteren op het  jubileumconcert van Vondel  in Vierlingsbeek, wat  op zondagavond  28 oktober zal plaats vinden ( Noteer alvast in de agenda! ) Voor dit concert zijn we met enkele andere regionale koren uitgenodigd.  Het bestuur en de programmacommissie wil daar echt super  voor de dag komen!  Goede zaak dus om komende tijd zoveel mogelijk repetities gaan bijwonen,  ook al omdat de nieuwe nummers niet altijd even gemakkelijk zijn.  Voor de Geijsterse inwoners die er al langer over denken om lid te worden van het koor, is dit een unieke kans om in te stromen met het oefenen van veel nieuwe liedjes

a.s. Donderdag  10 mei is de volgende repetitie. Om 20.00 uur in zaal de Kei.  Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

a.s Zondag  13 mei verlenen diverse leden entree-diensten bij de Kunstmanifestatie, waardoor we onze kas extra kunnen spekken.

De potgrondvoorraad krimpt erg, maar kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).