Week 18, 2012

De stemming zat er goed in afgelopen donderdag. Geert was gelukkig opgeknapt en leidde ons weer met gespitste oren, strakke hand en een vrolijke bui.

We mochten een geïnteresseerd echtpaar begroeten dat kwam kijken of ons koor iets voor hen was. Dit zou versterking voor de tenoren en alten betekenen. Ze komen volgende week weer mee zingen.

De sopranen hadden te maken met een halvering van de gelederen. De andere stemmen waren bijna voltallig, dus dat was even hard werken voor de dames. Geert riep, om ze op te peppen, nog even de afscheidsspeech van Gérard in gedachten dat er tijden waren geweest dat de tenoren het met zijn tweeën hadden moeten trekken.

We hebben gewerkt aan Les Misérables en de intro van “ Fragile”  van Sting. Het laatste lied betekende weer splitsen in 6 partijen en oefenen met de ritmes van popsongs. We sloten op verzoek van de jarige van de week af met “ Lead me, Lord” .

De programmacommissie was ruim voorzien van suggesties voor nieuwe liederen, die ook nog heel afwisselend waren. We zijn benieuwd naar wat dit voor nieuw repertoire gaat opleveren.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

Zie ook de mail van Carla, er is nog een open plek bij de bemensing van de kassa’s van de Kunstmanifestatie op zondag 13 mei a.s., graag jullie hulp.

Het is weer heerlijk weer om in de tuin te werken. Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 17, 2012

Geen repetitie afgelopen week door afwezigheid  van dirigent Geert. Mede dank zij de hulp van diverse leden, was het afbel-rondje zo gepiept. Ook het berichtje via email werkte goed.

a.s. donderdag 26 april is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.  De programmacommissie is dan wegens afmeldingen  niet compleet, zodat het overleg een weekje vooruitgeschoven wordt.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

Potgrond van de Kemmerekooraktie nog steeds verkrijgbaar via Ger Elbers, tel. 531544 of Jan Kleeven, tel. 531897.  70 liter potgrond van de beste kwaliteit, thuis bezorgd  voor € 6,50 per zak.

Week 16, 2012

De eerste repetitie na Pasen  en de derde helft  stond  in het teken van het afscheid nemen van  Gérard Lucassen.  Na 15 jaar lidmaatschap nam hij op leeftijdsgronden afscheid van het Kemmerekoor.

Voor de jarige werd de Ave Verum van Jenkins  – prachtig – gezongen.

a.s. donderdag 19 april is de repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei.  Na de repetitie komt de programmacommissie even bijeen. Veel leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun voorkeur liedjes kenbaar te maken, zodat de programma commissie een grote keuze heeft uit het aanbod.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

Week 15, 2012

“Dona nobis Pacem” Geef ons vrede, zongen we vaak en volop in de paashoogmis. Dat deed pastoor Paqué verleiden om in zijn dankwoord te vertellen, dat het in de tijd van Mozart zeker ook niet altijd pais en vrede was.  Een mooi en sfeervol uitgevoerde hoogmis onder leiding van Ivon, die als dirigente  de zieke Geert knap verving.  Van hieruit wensen we Geert van harte beterschap. Het was ook goed om onze eigen pastoor en geestelijk adviseur weer in ons midden te hebben.

Zoals reeds aangekondigd gaat  het Kemmerekoor zich nu weer volop bezighouden met het  meer populaire genre.  De Programmacommissie wil graag komen tot een 15 tal liederen, die we in een tijdsbestek  van plm. drie kwartier elk moment op locatie kunnen  uitvoeren.  Om van ons reeds bestaande programma te groeien naar het gewenste aantal,  gaan we onze standaard  bagage dus uitbreiden. De programma commissie buigt zich momenteel over welke liedjes aan het repertoire kunnen worden toegevoegd,  maar hoort ook graag van de leden welke muziekstuk(ken)  zij graag op het repertoire zouden willen hebben. Onze dirigent bepaalt uiteraard of het voor het koor haalbaar is. Laat  voor donderdag 12 april  je suggestie(s)  horen  bij één van de leden van de programmacommissie: Ivon Kuiper, Frans Overman, Geert Verhallen of Ger Elbers.

In september vorig jaar hebben we de leden de mogelijkheid geboden om  met een groepje zangles te gaan volgen.  Daar het verzoek redelijk laat bij het Kunstencentrum Jeruzalem werd ingediend is de zangles toen niet doorgegaan. Voor komend seizoen ( vanaf september  wil het bestuur toch weer actie ondernemen om leden de mogelijkheid tot zangles te geven.  Wil je in principe graag ( met een klein groepje ) zangles gaan nemen vanaf september geef dan voor donderdag 12 april a.s. je naam en avond van voorkeur door aan  bestuurslid Lia Ebbinge  ( email rrebbinge@hetnet.nl tel. 531579 ). Bij voldoende deelname  gaat het bestuur ervoor!

De repetitie van komende week  ( donderdag 12 april ) is niet  de eerste repetitie van de maand, maar is wel de derde helft. Wellicht valt ons in de pauze een verrassing ten deel.

De korte bijeenkomst van de programmacommissie na de repetitie gaat wegens omstandigheden niet door.  Dit wordt verschoven naar volgende week.

Afmelden kan bij Thea, tel. 077-3971799, emailadres:  afmelden@kemmerekoor.nl  Dit emailadres is nieuw en kan door meerdere leden gelezen worden, zodat afmeldingen via de mail altijd goed terechtkomen. Graag indien nodig afmelden voor donderdagsmiddags 12.00 uur.

De organisatie van de kunstmanifestatie heeft ons weer gevraagd om een gedeelte van de kassa’s te bemannen op zondag 13 mei a.s.  a.s.Donderdag bij de repetitie ligt er een lijst klaar, waarop een ieder zich op kan geven  om mee te helpen.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897,  ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 14, 2012

Een bijzonder goede generale repetitie afgelopen donderdag in de St. Willibrorduskerk. Zou de uitvoering met Pasen nog beter zijn?  De jarige van afgelopen week houdt haar verzoeknummer nog even tegoed. Het programma voor de hoogmis met Pasen hebben de leden inmiddels ontvangen.  ( goede ) Copiën van de volkszangstukken en de Victimae Paschali worden  a.s. donderdag uitgereikt. De repetitie is dan wederom in de kerk en wel om 20.30 uur. De repetitie is wat later om alle leden gelegenheid te geven elders naar de Witte Donderdagdienst te gaan. Na de hoogmis met Pasen is er gelegenheid om  nog even na te praten bij café ’t Centrum.

Na Pasen gaat het Kemmerekoor zich weer volop bezighouden met het  meer populaire genre.  De Programmacommissie wil graag komen tot een 15 tal liederen, die we in een tijdsbestek  van plm. drie kwartier elk moment op locatie kunnen  uitvoeren.  Om van ons reeds bestaande programma te groeien naar het gewenste aantal,  gaan we onze standaard  bagage dus uitbreiden. De programma commissie buigt zich momenteel over welke liedjes aan het repertoire kunnen worden toegevoegd,  maar hoort ook graag van de leden welke muziekstuk(ken)  zij graag op het repertoire zouden willen hebben. Onze dirigent bepaalt uiteraard of het voor het koor haalbaar is. Laat  voor donderdag 12 april  je suggestie(s)  horen  bij één van de leden van de programmacommissie: Ivon Kuiper, Frans Overman, Geert Verhallen of Ger Elbers.

In september vorig jaar hebben we de leden de mogelijkheid geboden om  met een groepje zangles te gaan volgen.  Daar het verzoek redelijk laat bij het Kunstencentrum Jeruzalem werd ingediend is de zangles toen niet doorgegaan. Voor komend seizoen ( vanaf september  wil het bestuur toch weer actie ondernemen om leden de mogelijkheid tot zangles te geven.  Wil je in principe graag ( met een klein groepje ) zangles gaan nemen vanaf september geef dan voor donderdag 12 april a.s. je naam en avond van voorkeur door aan  bestuurslid Lia Ebbinge  ( email rrebbinge@hetnet.nl tel. 531579 ). Bij voldoende deelname  gaat het bestuur ervoor!

Vanaf nu  is  bestuurslid Thea Moors bereid gevonden de afmeldingen voor repetities en uitvoeringen voor haar rekening te nemen, als opvolgster van Gera.  Thea is bereikbaar ( tot donderdagsmiddags 12.00 uur ) onder telefoonnummer 077-3971799 en emailadres theamoorshorst@hetnet.nl.

De repetitie van komende week  ( donderdag 5 april ) is ook de eerste repetitie van de maand. Gezien deze repetitie valt in de goede Week is het voorstel om de derde helft door  te schuiven naar donderdag 12 april.

De organisatie van de kunstmanifestatie heeft ons weer gevraagd om een gedeelte van de kassa’s te bemannen op zondag 13 mei a.s.  a.s.Donderdag bij de repetitie ligt er een lijst klaar, waarop een ieder zich op kan geven  om mee te helpen.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897,  ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).