Week 13, 2012

Voor Pasen  werd afgelopen donderdag ook nog de Victimae Paschali Laudes ingestudeerd. De Victimae Paschali is een gregoriaans misgezang dat sinds tijden met Pasen gezongen wordt. Het is een soort preek op rijm. Het verhaalt de verrijzenis van Jezus Christus.

a.s. donderdag 29 maart is de generale repetitie in de parochiekerk van Geijsteren om 20.00 uur. Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl. Het definitieve programma voor de hoogmis van Pasen wordt deze week verspreid.

a.s. woensdag 28 maart is de bestuurvergadering met de nieuwe bestuursleden Thea en Lia bij  secretaris Wim in Maashees. Aanvang om 20.00 uur.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( jankleeven@ziggo.nl , tel. 531897,  ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Week 12, 2012

Met hoogfeest van Pasen in het vizier  werden er twee nieuwe stukken gerepeteerd. : Surrexit Christus hodie  en Here I am, Lord.  Het eerste muziekstuk is  een 14e eeuwse anonieme hymne, bewerkt door de Noordduitse componist Erasmus Sartorius, die leefde van 1577 – 1637.  Het tweede lied is in 1981 gecomponeerd door de Amerikaanse componist Daniel Schutte ( geboren 1947 ) naar aanleiding van het 2e Vaticaanse concilie. Het ontstaan van de liederen ligt dus plm. 600 jaar uit elkaar.

Voor  de met Pasen afscheid nemende en in de komende tijd verhuizende jarige werd op zijn verzoek  het erg toepasselijke “Thank you for the Music”  gezongen. De andere jarige kon zich hierbij volledig bij aansluiten.

Potgrond kan nog steeds besteld worden  met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( tel. 531897, jankleeven@ziggo.nl ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

a.s. Donderdag  22  maart is de repetitie zoals gewoonlijk om 20.00 uur in zaal de Kei.   Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl

Week 11, 2012

Een  druk weekend voor het Kemmerekoor. Eerst de generale repetitie in de kerk van de Smakt afgelopen donderdag waar even gezocht moest worden naar de ideale opstelling, de juiste communicatie tussen orgel en zang en  het goede volume in de toen nog lege kerk.  Op zaterdag stond een groot deel van de leden weer klaar voor de jaarlijkse potgrondaktie.  Om half tien werd vanaf loonbedrijf Jakobs ( wat een weelde! ) gestart met de verkoop,  wat voor behoorlijk wat Geijsterse inwoners toch wat vroeg bleek, gezien de kledij waarin ze zich naar de voordeur waagden… Volgend jaar toch maar weer wat later. De actie op zich was weer een succes, we hebben nog wat potgrond over, maar die ligt op voorraad voor mensen die  in de loop van dit jaar nog een keertje willen bij bestellen. Dit kan als vanouds met een telefoontje of mailtje naar Jan Kleeven, ( tel. 531897, jankleeven@ziggo.nl ) of Ger Elbers, ( tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com ).

Bij onze opluistering van de hoogmis in de Smakt afgelopen zondag voor een zo goed als volle bedevaartskerk werden volgens pastoor Crasborn  de sterren van de hemel gezongen en konden we de vasten deze ( en volgende ) zondag wel vergeten. Ook het applaus na afloop van de mis en de reacties achteraf in het Pelgrimshuis waren uiterst positief.

a.s. Donderdag  15 maart hebben we gewoon repetitie om 20.00 uur in zaal de Kei. Spannend blijven natuurlijk de “drie van Gérard!.  Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl

Week 10, 2012

Een goed bezochte repetitie, alle aandacht  voor St. Jozef en een serenade over Gouden Velden van Sting voor de drie jarigen van afgelopen weken,  waren meer als genoeg aanleiding om de derde helft  “kei gezellig “ door te komen.

a.s. Donderdag  8 maart is de generale repetitie voor ons optreden in de Smakt. Deze repetitie is in de kerk van de Smakt  om 20.00 uur.

a.s. Zaterdag 10 maart houden we de potgrondactie.  Verzamelen om 9.30 uur bij  loonbedrijf Jakobs aan de Heikampweg.   Een 15 tal vrijwilligers gaan dan de Geijsterse inwoners, maar ook veel mensen in de omliggende dorpen  van potgrond voorzien, zodat iedereen weer volop in de lente-tuin aan de slag kan.

Zondag 11 maart zingt het Kemmerekoor dan de hoogmis om 11.00 uur  in de kerk van de Smakt.  Op deze traditionele  2e zondag van de maand maart brengen veel inwoners van Geijsteren te voet een bezoek aan het bedevaartsoord.  Het zal St. Jozef ongetwijfeld goed doen, dat er zoveel Geijsterse mensen dan aanwezig zijn.

.Afmelden voor  de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl