Week 48, 2011

Het was erg druk op de repetitie afgelopen week, 19 meisjes en 18 jongens ( inclusief Geert ) waren aanwezig. Zou er toch een dag komen, dat de mannen in overtal zijn? In ieder geval werd er erg hard gerepeteerd en alle stemmen kwamen echt goed tot hun recht. Met name “Von Guten Mächten “ klonk na aanwijzingen van Geert, erg mooi. De ( bijna ) jarige mocht zelfs solo zingen, trakteerde onder de pauze op soezen en koos als afsluitend nummer het mooie: – Music brings us together -. Onder de pauze werd ook nog geproefd van de nieuwjaarswafels volgens het nieuw beoogde concept.
Door de drukte van onze pianist is de generale repetitie voor kerst op zaterdagmorgen 17 december! Noteer deze datum alvast in Uw agenda.
a.s. Donderdag 1 december repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur. Het is dan weer eerste donderdag van de maand en dus: De Derde Helft!! Het werkgroepje voor de reis naar Bestwig ( Lia, Bert en Ger ) vergadert van te voren om 19.30 uur.
Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

Week 47, 2011

Drie gastzangers werden verwelkomd op de afgelopen repetitie. Mooi verdeeld over de alten, bassen en tenoren, gaan ze mee helpen de Mozart mis in de kerstnacht nog mooier te laten klinken. Bij het Cantique de Noel zong iedereen dan ook uit volle borst: “De aarde is vrij en de hemel is open”. De één jaar minder jong geworden dirigent Geert trakteerde op iets lekkers en sloot de repetitie af met Halleluja!

a.s. Donderdag 24 november repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur.
Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

Week 46, 2011

Bijzonder sfeervol was de viering van het SinterMerte feest op vrijdagavond. Onder begeleiding van de joekskapel trok jong en oud te voet over de Oostrumseweg, waar de reeds brandende “troshoëp” een ieder leidde naar het midden van het trapveldje. Na het spel over de mantel van St. Maarten, gespeeld door kinderen van de Jug was het de beurt aan het Kemmerekoor om de ingestudeerde Sintermertes liedjes ten gehore te brengen. Jammer genoeg werd de begeleidende “trekzak” na het eerste liedje door de kou bevangen, zodat de andere liedjes a capella werden uitgevoerd. Het Sintermerte feest in deze vorm, is zeker voor herhaling vatbaar, was het alleen maar voor het aanschouwen van de schitterende volle maan en de vele ( ook zelfgemaakte ) lampionnetjes van de kinderen.

a.s. Donderdag 17 november repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur.
Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

Week 45, 2011

De Sintermerte-liedjes stonden op het programma afgelopen repetitie. De teksten ( in het venloos dialect ) leidden tot koddige taferelen onder het zingen en besloten werd een koorlid opdracht te geven de teksten zoveel mogelijk in het Geijsters te vertalen en er wellicht een tekstuele draai aan te geven. De rest van de tijd werd weer intensief kerstsfeer geoefend, terwijl op verzoek van de jarige afgesloten werd met “Thank you for the Music” van ABBA. Rond kijkend werd geconstateerd, dat bijna iedereen dit lied van buiten kent.

Goed nieuws ontvingen we van de wafelbakcommissie: De defecte wafelpan is toch gerepareerd en Geijsteren kan zich verheugen op dezelfde soort wafels tussen Kerst en Nieuw als al zo vele jaren gebruikelijk.

Nog meer goed nieuws: De nieuwe website ( www.kemmerekoor.nl ) is op internet. Echt de moeite waard om er op een rustig moment eens naar te kijken. Onze voorzitster richt op de site een welverdiend woord van dank aan de makers van de nieuwe vorm!!

Voor de reis naar Bestwig zijn al vele aanmeldingen binnen en ziet het er naar uit, dat de reis werkelijkheid wordt. Bij de alten en bassen is het nog wat krapjes, maar er moeten nog een aantal leden gepolst worden.

Afgelopen zondag waren veel leden aanwezig in de kapel van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Daar luisterde het nieuwe dubbele mannenkwartet Vocus Viorum, waar onze dirigent Geert een van de basstemmen voor zijn rekening neemt, indrukwekkend a capella de hoogmis op. Zeker één van de luisterende leden was toch wel een beetje jaloers.

a.s. Donderdag 10 november repetitie in zaal de Kei, om 20.00 uur. A.s. Vrijdag 11 november zingen diegene die kunnen en niet van te ver moeten komen op het Sintermertefeest. Verzamelen op het schoolplein om 18.30 uur. De Sintermertesstoet loopt dan naar het speelveldje bij de Fam. Vennekens aan de Oostrumseweg 13.

Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl