Nieuwe website Kemmerekoor

Met trots presenteren we hier onze nieuwe website. Wij verwachten u op deze manier nog beter te informeren over ons koor. Op de homepage vindt u onze agenda op korte termijn. Onze wekelijkse nieuwsberichten zijn terug te lezen bij “Nieuws”, deze geven een goed beeld van hoe het er op onze repetities aan toe gaat. Voor leden herkenbaar en voor geïnteresseerden hopelijk uitnodigend om ook eens te komen kijken en mee te zingen. “Over ons” vertelt u meer over de geschiedenis van ons koor, onze dirigent, wat wij zoal zingen en niet onbelangrijk hoe lid te worden. Beeld en geluid vindt u terug bij “Foto’s” en “Video”. ”Agenda” geeft de uitgebreide agenda van het koor weer. ”Contact” spreekt voor zich, wij horen of lezen graag van u. De leden kunnen inloggen op het besloten deel van de site. Hier staan de ledenlijst, de jaarkalender, jaarverslagen, notulen en oefen bestanden.

Wij danken hierbij Huub en Ton Kunen van harte voor het maken van deze mooie site.

Namens het bestuur wens ik u veel plezier van en met onze nieuwe site.

Dionne Boks

voorzitter Kemmerekoor

Week 44, 2011

De goed bezocht en pittige repetitie afgelopen week werd afgesloten door een verzoek van de jarige: Hallelujah van Leonard Cohen.  Toch  een nummer wat het koor erg goed ligt, wat we praktisch van buiten kennen en waar de saxofoon het nog mooier zou maken. In de pauze mochten we proeven van 2 soorten wafels nieuwe stijl.  Het werkgroepje werkt de aktie verder uit.

In het zoeken naar mooie kerstliedjes, oefenen we komende week waarschijnlijk op Cantique de Noël van Adolphe Adam. Deze Parijzenaar leefde van 1803 tot 1856. Op you tube ( o.a. André Bocelli! ) en google zijn diverse uitvoeringen en ook de Nederlandse tekst van het liedje te vinden.

Op de repetitie komende donderdag wil het bestuur  een schriftelijke rondvraag doen onder de koorleden of en met hoeveel personen ze meegaan op 14 en 15 april ( beloken Pasen ) 2012. Ook wordt gevraagd naar enkele leden die de reis verder mee helpen organiseren ( werkgroepje ). Leden kunnen zich voor de repeptitie ook al melden via een emailtje naar Ger Elbers, ( elbersvennekens@hotmail.com )

Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

Week 43, 2011

Bij de aanvang van de repetitie, mochten we een nieuw lid, Harry Poels uit Oostrum, begroeten.  Of het aan hem al lag zullen we nooit weten, maar de pluimpjes voor de tenoren door de dirigent waren niet mis. Veel aandacht voor de nieuwe mis weer en na de os en de grijze ezel, werd er nog gezongen bij gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Rob en Yvonne.  Vooral Rob zijn gezicht sprak boekdelen bij het aan hen opgedragen Archibaldus van Oostzaan.

Er zijn een drietal liedjes om te zingen op vrijdagavond 11 november a.s., als het Sint Maartensfeest wordt gevierd.  Dat zijn de van oorsprong regionale liedjes: Sintermertes Veugelke, Sintermerte en Sinter-Mertesoptoch. Als iemand nog meer ideeën heeft, laat het a.s. donderdag 27 oktober op de repetitie dan even weten.  De repetitie is weer om 20.00 uur in zaal de Kei.

a.s. Woensdag 26 oktober is de bestuursvergadering om 20.00 uur bij Gera.

Afmelden voor de repetitie bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

 

Week 42, 2011

Bijna precies op tijd begon de repetitie, iedereen was op tijd, dit keer slechts één laatkomer.

Aanwezig waren 5 bassen met één overloper naar de tenoren, die daardoor met 7 personen de overhand kregen. In totaal dus 12 mannen! !!!

Tijdens  het inzingen benadrukt Geert  om vooral vrolijk te zijn en werd de repetitie begonnen met de Gloria, daarna Kyrië en Benedictus van de Mozart-mis. Geert is vol goede moed:” wordt mooi” zei hij. Merkte verder op van zijn leraar Latijn vernomen te hebben dat de uitspraak van het woord benedictus BEENEEEEEEE DICTOES moet zijn. Na enige discussie wordt besloten het woord excelsis als EXSJELSIS uit te spreken.

Er waren geen jarigen, zodat we met het zingen van “Halleluja” de repetitie afsloten.

Volgende repetitie: donderdag 20 oktober a.s. Aanvang: 20.00 uur .

Afmelden bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl

Week 41, 2011

We waren weer zeer dankbaar dat ons koor een reservedirigent in haar midden heeft. Ondanks dat Geert verhinderd was heeft Ivonne ons verder op weg geholpen met de Missa brevis in G van Mozart en 2 kerstliederen.

Verder waren we blij een geïnteresseerde heer, Harry Poels, te mogen begroeten die de open repetitie niet kon bijwonen en afgelopen donderdag aanschoof. Hij gaf aan volgende week weer te willen komen. Goed nieuws dus. Nieuwe geïnteresseerde potentiële leden zijn nog steeds van harte welkom en mannen in het bijzonder.

De alten hadden een kleine bezetting, maar sloegen zich er desondanks goed doorheen. Omdat het al weer de eerste donderdag van de maand was schoven we na afloop gezellig door naar de bar om onder het genot van een drankje de repetitie gezellig af te sluiten

De volgende repetitie is op donderdag  13 oktober a.s. om 20.00 uur  in zaal de Kei .
Afmelden indien nodig s.v.p. bij Gera, tel. 533264, gera.bouter@xs4all.nl.