Week 39, 2011

Toch weer goed om een paar keer per jaar een open repetitie te houden. Met een beetje geluk houden we er een goede tenor aan over. Hij kon samen met de rest van het koor de eerste klanken van de mis van Mozart meemaken.
Bij het uitdelen van de mozartpartijen bleek, dat er maar weinig originele partijen op voorraad waren. Leden die nog een exemplaar ( van jaren terug ) thuis of in de map hebben, worden verzocht deze a.s. donderdag mee te brengen.
Voor de drie jarigen werd al zingend afgevraagd wat de beste dag is om een borrel of iets anders te drinken. Na de repetitie werd dat nog even in de praktijk omgezet.

A.s. donderdag 29 september is weer de gewone repetitie in zaal de Kei. Afmelden bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

Week 38, 2011

De eerste helft van de repetitie werd door de weer herstelde dirigent Geert o.m. aandacht aan besteed aan les Miserables en aan Archibaldus van Oostzaan. Even weer de richting zoeken, waar het repertoire heen gaat komende tijd. De tweede helft werd geheel besteed aan de halfjaarlijkse vergadering. Een vlot gehouden vergadering waarin weer allerlei “huiselijk” nieuws besproken werd. Twee nieuwe punten zijn belangrijk voor de agenda komende tijd. Als eerste de in de steiger staande reis naar het Bergkloster in Bestwig in het weekend van 14 en 15 april 2012. Ook de knalavond 2012 is genoteerd met daarnaast wellicht als het allemaal lukt een carnavaleske uitstap naar het grote Venray. Noteer deze data alvast, zeker ook de leden, die niet op de vergadering aanwezig konden zijn. Komende tijd gaan we ook een nieuwe mis ( mozart ) instuderen. Meer informatie uiteraard in het verslag van de vergadering.

A.s. donderdag 22 september is de half jaarlijkse open repetitie. Het zou mooi zijn, als we een aantal nieuwe (aspirant ) leden zouden mogen begroeten. Sleep je buren, vrienden, kennissen, familie en verdere (on)bekenden mee, en bezorg hun een leuke avond. Om even na te praten en omdat we de eerste donderdag van de maand deze keer hadden gemist, vragen we Roel om de tap na afloop even open te houden. Afmelden bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

Week 37, 2011

Het was te verwachten: op het moment dat Rinus de grote trommen tot zich nam, vond donderdagavond de aardbeving in onze contreien plaats. Desondanks was de workshop Braziliaans trommelen meer dan de moeite waard. Binnen een uur hadden de deelnemers het intro, de basis, 4 breaks en het slotakkoord onder ( of boven ) de knie. In het nieuwe café Hulsman aan het Schouwburgplein werd onder het genot van een drankje nog stevig nagepraat.

De volgende repetitie is a.s. donderdag. De repetitie duurt tot 21.00 uur. Daarna houden we onze halfjaarvergadering. Secretaris Willem zal de agenda toesturen.
Afmelden bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl

In de herfst nog even Uw tuin onderhanden nemen?
Het kemmerekoor levert U nog steeds 70 liter zakken potgrond tegen de prijs van € 6,50. Bel even met Jan Kleeven, tel. 531897, email jankleeven@kpnplanet.nl , of Ger Elbers, tel. 531544, elbersvennekens@hotmail.com

Week 36, 2011

Afgelopen woensdag mochten we ons weer laten horen bij de kapel met de Picknick songs. Gelukkig kon een groot deel van het koor aanwezig zijn en werkte het weer mee. En ondanks dat Geert aangaf mogelijk wat stroef op de accordeon te zijn na de zomervakantie was dat bij de afsluiting met een Geijsters lied, waarbij veel toehoorders het refrein ook meezongen, niet te beluisteren.

De repetitie van donderdag kende een lagere opkomst, ongeveer 20 leden waren aanwezig. Geert benutte deze repetitie met onder andere het doorzingen van voor hem en ook de nieuwe leden onbekende liederen uit de map. Dit leidde tot soms lachwekkende momenten en ook voor “oude” leden graven in het muzikale geheugen.
Verder was er beschuit met muisjes ter ere van de kleindochter van Rob en Ivonne, die de vorige avond na de Picknick songs was geboren. Omdat er geen aanwezige jarigen waren hebben we voor haar gezongen.

Aanstaande donderdag is het zover, onze jaarlijkse feestelijke activiteit. We worden om 19:00 uur verwacht in de muziekschool: Kunstencentrum Jerusalem, Heuvelstraat 4, 5801 CS VENRAY tel. 0478-585320 www.kunstencentrumjerusalem.nl

Daar gaan we onder de bezielende leiding van Jos Swinkels in de aula 1½ uur letterlijk en figuurlijk aan de slag. Vervolgens willen we nog even het centrum van Venray in om onder het genot van een drankje na te praten.

Afmelden kan bij Gera, tel. 533264, gera_bouter@xs4all.nl of b.g.g. Dionne, tel. 533096, email; dionne.boks@hetnet.nl.

Onze volgende repetitie op 15 september bestaat uit een korte repetitie gevolgd door de halfjaarvergadering. Secretaris Willem zal de agenda toesturen. Mochten jullie van tevoren nog punten willen aandragen, deze dan a.j.b. uiterlijk vrijdag 9 september aan Willem laten weten.